חיפוש במאגר הסדרות

חיפוש במאגר הסדרות
נמצאו 30 סדרות התואמות למאפייני החיפוש
תאור סדרהתדירותיחידותבסיס מחיריםניכוי עונתיותעדכון אחרוןפרטים נוספים אופן ההצגההוסף לסל
פעילות המגזר הציבורי > הכנסות הממשלה ומיסים
מכסחודשית (M)מיליוני ש"חמחירים שוטפיםמקורי10/2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  HT108.M

מקור הנתונים:  מינהל הכנסות המדינה

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  אומדנים מתחילת חודש

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
מס קניה מקומיחודשית (M)מיליוני ש"חמחירים שוטפיםמקורי10/2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  HT113.M

מקור הנתונים:  מינהל הכנסות המדינה

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  אומדנים מתחילת חודש

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
מס דלקחודשית (M)מיליוני ש"חמחירים שוטפיםמקורי10/2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  HT114.M

מקור הנתונים:  מינהל הכנסות המדינה

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  אומדנים מתחילת חודש

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
מע"מ - יבוא אזרחיחודשית (M)מיליוני ש"חמחירים שוטפיםמקורי10/2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  FT909.M

מקור הנתונים:  מינהל הכנסות המדינה

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  -

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
מע"מ - יצור מקומי - סה"כחודשית (M)מיליוני ש"חמחירים שוטפיםמקורי03/2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  FT911.M

מקור הנתונים:  מינהל הכנסות המדינה

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  -

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
מס הכנסה - עצמאיים - נטוחודשית (M)מיליוני ש"חמחירים שוטפיםמקורי12/2018הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  FT915.M

מקור הנתונים:  מס הכנסה

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  -

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
מס הכנסה - חברות - נטוחודשית (M)מיליוני ש"חמחירים שוטפיםמקורי12/2018הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  FT916.M

מקור הנתונים:  מס הכנסה

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  -

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
מס הכנסה - נטו - סה"כחודשית (M)מיליוני ש"חמחירים שוטפיםמקורי10/2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  FT919.M

מקור הנתונים:  מס הכנסה

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  -

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
מס הכנסה - שכרחודשית (M)מיליוני ש"חמחירים שוטפיםמקורי03/2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  FT946.M

מקור הנתונים:  מס הכנסה

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  -

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
מס טבק, מלט ובוליםחודשית (M)מיליוני ש"חמחירים שוטפיםמקורי09/2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  FT966.M

מקור הנתונים:  מינהל הכנסות המדינה

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  -

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
להתחלההקודםדף     מתוך   3   הבאלסוף