חיפוש במאגר הסדרות

חיפוש במאגר הסדרות
נמצאו 18 סדרות התואמות למאפייני החיפוש
תאור סדרהתדירותיחידותבסיס מחיריםניכוי עונתיותעדכון אחרוןפרטים נוספים אופן ההצגההוסף לסל
פעילות המגזר הציבורי > הוצאות הממשלה
העברות לציבור דרך ביטוח לאומי - סה"כ למעט שירות מילואיםחודשית (M)מיליוני ש"חמחירים שוטפיםמקורי08/2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  FT951.M

מקור הנתונים:  ביטוח לאומי

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  -

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
תשלומים מביטוח לאומי למשקי בית - ענפים אחריםחודשית (M)מיליוני ש"חמחירים שוטפיםמקורי08/2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  FT979.M

מקור הנתונים:  ביטוח לאומי

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  כולל: תשלומי ביטוח לאומי בגין תאונות, זכויות עובדים בפש"ר והענקות מטעמי צדק.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
הוצאות סה"כ - הממשלהשנתית (A)מיליוני ש"חמחירים שוטפיםמקורי2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  MOF.E.A_N

מקור הנתונים:  משרד האוצר

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  הנתונים מיוחסים לממשלה במובן הצר, כלומר הממשלה בלבד, לא כולל מוסדות לאומיים, רשויות מקומיות ומלכ"ר. מחושב על בסיס נתוני הקופה.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
הוצאות סה"כ - הממשלהרבעונית (Q)מיליוני ש"חמחירים שוטפיםמקורי2022  Q3הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  MOF.E.Q_N

מקור הנתונים:  משרד האוצר

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  הנתונים מיוחסים לממשלה במובן הצר, כלומר הממשלה בלבד, לא כולל מוסדות לאומיים, רשויות מקומיות ומלכ"ר. מחושב על בסיס נתוני הקופה.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
הוצאות סה"כ - הממשלה - ללא אשראישנתית (A)מיליוני ש"חמחירים שוטפיםמקורי2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  MOF.E_@CREDIT.A_N

מקור הנתונים:  משרד האוצר

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  הנתונים מיוחסים לממשלה במובן הצר, כלומר הממשלה בלבד, לא כולל מוסדות לאומיים, רשויות מקומיות ומלכ"ר. מחושב על בסיס נתוני הקופה.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
הוצאות סה"כ - הממשלה - ללא אשראירבעונית (Q)מיליוני ש"חמחירים שוטפיםמקורי2022  Q3הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  MOF.E_@CREDIT.Q_N

מקור הנתונים:  משרד האוצר

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  הנתונים מיוחסים לממשלה במובן הצר, כלומר הממשלה בלבד, לא כולל מוסדות לאומיים, רשויות מקומיות ומלכ"ר. מחושב על בסיס נתוני הקופה.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
הוצאות מקומיות - הממשלהשנתית (A)מיליוני ש"חמחירים שוטפיםמקורי2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  MOF.ED.A_N

מקור הנתונים:  משרד האוצר

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  הנתונים מיוחסים לממשלה במובן הצר, כלומר הממשלה בלבד, לא כולל מוסדות לאומיים, רשויות מקומיות ומלכ"ר. מחושב על בסיס נתוני הקופה.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
הוצאות מקומיות - הממשלהרבעונית (Q)מיליוני ש"חמחירים שוטפיםמקורי2022  Q3הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  MOF.ED.Q_N

מקור הנתונים:  משרד האוצר

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  הנתונים מיוחסים לממשלה במובן הצר, כלומר הממשלה בלבד, לא כולל מוסדות לאומיים, רשויות מקומיות ומלכ"ר. מחושב על בסיס נתוני הקופה.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
הוצאות מקומיות - הממשלה - ללא אשראישנתית (A)מיליוני ש"חמחירים שוטפיםמקורי2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  MOF.ED_@CREDIT.A_N

מקור הנתונים:  משרד האוצר

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  הנתונים מיוחסים לממשלה במובן הצר, כלומר הממשלה בלבד, לא כולל מוסדות לאומיים, רשויות מקומיות ומלכ"ר. מחושב על בסיס נתוני הקופה.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
הוצאות מקומיות - הממשלה - ללא אשראירבעונית (Q)מיליוני ש"חמחירים שוטפיםמקורי2022  Q3הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  MOF.ED_@CREDIT.Q_N

מקור הנתונים:  משרד האוצר

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  הנתונים מיוחסים לממשלה במובן הצר, כלומר הממשלה בלבד, לא כולל מוסדות לאומיים, רשויות מקומיות ומלכ"ר. מחושב על בסיס נתוני הקופה.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
להתחלההקודםדף     מתוך   2   הבאלסוף