חיפוש במאגר הסדרות

חיפוש במאגר הסדרות
נמצאו 28 סדרות התואמות למאפייני החיפוש
תאור סדרהתדירותיחידותבסיס מחיריםניכוי עונתיותעדכון אחרוןפרטים נוספים אופן ההצגההוסף לסל
הפעילות הריאלית > החשבונות הלאומיים > התוצר והשימושים
תוצר מקומי גולמי - משורשררבעונית (Q)מיליוני ש"חמחירים שוטפיםמקורי2021  Q1הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  CHAINED.GDP.Q_N

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  בעקבות שינויים באפיון ובהגדרה של נתוני החשבונות הלאומיים, על רקע אימוץ תקן SNA חדש החל משנת 1995, בוצע ע"י בנק ישראל שרשור של הנתונים באמצעות מקדמי שרשור אשר חושבו בתקופות מעבר תוך שמירה על שיעורי שינוי מקוריים; לפיכך הערכים המשורשרים לפני 1995 אינם מהווים נתונים רשמיים אלא תוצאה של השרשור כאמור תוך שמירה על שיעורי השינוי הרשמיים כפי שפורסמו ע"י הלמ"ס.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
תוצר מקומי גולמי - משורשרשנתית (A)מיליוני ש"חמחירים קבועים של 2015מקורי2020הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  CHAINED.GDP.A_FP

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  בעקבות שינויים באפיון ובהגדרה של נתוני החשבונות הלאומיים, על רקע אימוץ תקן SNA חדש החל משנת 1995, בוצע ע"י בנק ישראל שרשור של הנתונים באמצעות מקדמי שרשור אשר חושבו בתקופות מעבר תוך שמירה על שיעורי שינוי מקוריים; לפיכך הערכים המשורשרים לפני 1995 אינם מהווים נתונים רשמיים אלא תוצאה של השרשור כאמור תוך שמירה על שיעורי השינוי הרשמיים כפי שפורסמו ע"י הלמ"ס.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
תוצר מקומי גולמי - משורשרשנתית (A)מיליוני ש"חמחירים שוטפיםמקורי2020הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  CHAINED.GDP.A_N

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  בעקבות שינויים באפיון ובהגדרה של נתוני החשבונות הלאומיים, על רקע אימוץ תקן SNA חדש החל משנת 1995, בוצע ע"י בנק ישראל שרשור של הנתונים באמצעות מקדמי שרשור אשר חושבו בתקופות מעבר תוך שמירה על שיעורי שינוי מקוריים; לפיכך הערכים המשורשרים לפני 1995 אינם מהווים נתונים רשמיים אלא תוצאה של השרשור כאמור תוך שמירה על שיעורי השינוי הרשמיים כפי שפורסמו ע"י הלמ"ס.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
תוצר מקומי גולמי - משורשררבעונית (Q)מיליוני ש"חמחירים קבועים של 2015מקורי2021  Q1הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  CHAINED.GDP.Q_FP

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  בעקבות שינויים באפיון ובהגדרה של נתוני החשבונות הלאומיים, על רקע אימוץ תקן SNA חדש החל משנת 1995, בוצע ע"י בנק ישראל שרשור של הנתונים באמצעות מקדמי שרשור אשר חושבו בתקופות מעבר תוך שמירה על שיעורי שינוי מקוריים; לפיכך הערכים המשורשרים לפני 1995 אינם מהווים נתונים רשמיים אלא תוצאה של השרשור כאמור תוך שמירה על שיעורי השינוי הרשמיים כפי שפורסמו ע"י הלמ"ס.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
תוצר מקומי גולמי - משורשררבעונית (Q)מיליוני ש"חמחירים קבועים של 2015מנוכה עונתיות2021  Q1הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  CHAINED.GDP.Q_FP_SA

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  בעקבות שינויים באפיון ובהגדרה של נתוני החשבונות הלאומיים, על רקע אימוץ תקן SNA חדש החל משנת 1995, בוצע ע"י בנק ישראל שרשור של הנתונים באמצעות מקדמי שרשור אשר חושבו בתקופות מעבר תוך שמירה על שיעורי שינוי מקוריים; לפיכך הערכים המשורשרים לפני 1995 אינם מהווים נתונים רשמיים אלא תוצאה של השרשור כאמור תוך שמירה על שיעורי השינוי הרשמיים כפי שפורסמו ע"י הלמ"ס.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
שימושים מקומיים למעט יבוא ביטחוני ישיר ואוניות ומטוסים - שינוי כמותישנתית (A)אחוזיםמחירים קבועים, בסיסים שוניםמקורי2020הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  BI.PCT.USE_DOM_@MDEF.A_FP

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בבנק ישראל בין מערכות חישוב שונות של הלמ"ס

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
שימושים מקומיים למעט יבוא ביטחוני ישיר ואוניות ומטוסים - שינוי כמותירבעונית (Q)אחוזיםמחירים קבועים, בסיסים שוניםמקורי2021  Q1הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  BI.PCT.USE_DOM_@MDEF.Q_FP

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בבנק ישראל בין מערכות חישוב שונות של הלמ"ס

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
שימושים מקומיים למעט יבוא ביטחוני ישיר ואוניות ומטוסים - שינוי כמותירבעונית (Q)אחוזיםמחירים קבועים, בסיסים שוניםמנוכה עונתיות2021  Q1הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  BI.PCT.USE_DOM_@MDEF.Q_FP_SA

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בבנק ישראל בין מערכות חישוב שונות של הלמ"ס

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
תוצר מקומי גולמי - סקטור עסקי למעט מלאי - שינוי כמותישנתית (A)אחוזיםמחירים קבועים, בסיסים שוניםמקורי2020הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  BI.PCT.GDP_BS_@STOCK.A_FP

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בבנק ישראל בין מערכות חישוב שונות של הלמ"ס

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
תוצר מקומי גולמי - סקטור עסקי למעט מלאי - שינוי כמותירבעונית (Q)אחוזיםמחירים קבועים, בסיסים שוניםמקורי2021  Q1הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  BI.PCT.GDP_BS_@STOCK.Q_FP

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בבנק ישראל בין מערכות חישוב שונות של הלמ"ס

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
להתחלההקודםדף     מתוך   3   הבאלסוף