חיפוש במאגר הסדרות

חיפוש במאגר הסדרות
נמצאו 26 סדרות התואמות למאפייני החיפוש
תאור סדרהתדירותיחידותבסיס מחיריםניכוי עונתיותעדכון אחרוןפרטים נוספים אופן ההצגההוסף לסל
הפעילות הריאלית > החשבונות הלאומיים > הצריכה הפרטית
צריכה פרטית - סה"כ - שינוי כמותישנתית (A)אחוזיםמחירים קבועים, בסיסים שוניםמקורי2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  BI.PCT.C.A_FP

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בבנק ישראל בין מערכות חישוב שונות של הלמ"ס

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
צריכה פרטית - סה"כ - שינוי כמותירבעונית (Q)אחוזיםמחירים קבועים, בסיסים שוניםמקורי2022  Q1הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  BI.PCT.C.Q_FP

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בבנק ישראל בין מערכות חישוב שונות של הלמ"ס

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
צריכה פרטית - סה"כ - שינוי כמותירבעונית (Q)אחוזיםמחירים קבועים, בסיסים שוניםמנוכה עונתיות2022  Q1הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  BI.PCT.C.Q_FP_SA

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בבנק ישראל בין מערכות חישוב שונות של הלמ"ס

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
צריכה פרטית - למעט בני קיימא - שינוי כמותישנתית (A)אחוזיםמחירים קבועים, בסיסים שוניםמקורי2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  BI.PCT.C_@DUR.A_FP

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בבנק ישראל בין מערכות חישוב שונות של הלמ"ס

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
צריכה פרטית - למעט בני קיימא - שינוי כמותירבעונית (Q)אחוזיםמחירים קבועים, בסיסים שוניםמקורי2022  Q1הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  BI.PCT.C_@DUR.Q_FP

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בבנק ישראל בין מערכות חישוב שונות של הלמ"ס

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
צריכה פרטית - למעט בני קיימא - שינוי כמותירבעונית (Q)אחוזיםמחירים קבועים, בסיסים שוניםמנוכה עונתיות2022  Q1הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  BI.PCT.C_@DUR.Q_FP_SA

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בבנק ישראל בין מערכות חישוב שונות של הלמ"ס

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
צריכה פרטית - בני קיימא - שינוי כמותישנתית (A)אחוזיםמחירים קבועים, בסיסים שוניםמקורי2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  BI.PCT.C_DOM_DUR.A_FP

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בבנק ישראל בין מערכות חישוב שונות של הלמ"ס

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
צריכה פרטית - בני קיימא - שינוי כמותירבעונית (Q)אחוזיםמחירים קבועים, בסיסים שוניםמקורי2022  Q1הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  BI.PCT.C_DOM_DUR.Q_FP

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בבנק ישראל בין מערכות חישוב שונות של הלמ"ס

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
צריכה פרטית - בני קיימא - שינוי כמותירבעונית (Q)אחוזיםמחירים קבועים, בסיסים שוניםמנוכה עונתיות2022  Q1הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  BI.PCT.C_DOM_DUR.Q_FP_SA

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בבנק ישראל בין מערכות חישוב שונות של הלמ"ס

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
צריכה פרטית - מזון, משקאות וטבק - שינוי כמותישנתית (A)אחוזיםמחירים קבועים, בסיסים שוניםמקורי2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  BI.PCT.C_DOM_FOOD.A_FP

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בבנק ישראל בין מערכות חישוב שונות של הלמ"ס

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
להתחלההקודםדף     מתוך   3   הבאלסוף