חיפוש במאגר הסדרות

חיפוש במאגר הסדרות
נמצאו 34 סדרות התואמות למאפייני החיפוש
תאור סדרהתדירותיחידותבסיס מחיריםניכוי עונתיותעדכון אחרוןפרטים נוספים אופן ההצגההוסף לסל
אינפלציה ומדיניות מוניטרית > האינפלציה בפועל > המחירים לצרכן
התרומה של סעיף התקשורת לשינוי במדד המחירים לצרכן - מוצרים לא סחירים ב-12 החודשים האחרוניםחודשית (M)אחוזים-מקורי05/2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  BI.CP_NONTRADABLE_CONTR_CP0802_12M.M

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  "

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
התרומה של יתר הסעיפים לשינוי במדד המחירים לצרכן - מוצרים לא סחירים ב-12 החודשים האחרוניםחודשית (M)אחוזים-מקורי05/2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  BI.CP_NONTRADABLE_CONTR_OTHER_12M.M

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  יתר הסעיפים כוללים את כל המוצרים הלא הסחירים פרט לדיור, תקשורת, ירקות ופירות

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
התרומה של סעיף האנרגיה ללא חשמל וגז ביתי לשינוי במדד המחירים לצרכן - מוצרים סחירים ב-12 החודשים האחרוניםחודשית (M)אחוזים-מקורי05/2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  BI.CP_TRADABLE_CONTR_ENERGY_@ELEC_GAS_12M.M

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  סעיף האנרגיה כולל נפט וסולר לצריכה ביתית, דלק ושמנים לרכב

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
התרומה של יתר הסעיפים לשינוי במדד המחירים לצרכן - מוצרים סחירים ב-12 החודשים האחרוניםחודשית (M)אחוזים-מקורי05/2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  BI.CP_TRADABLE_CONTR_OTHER_12M.M

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  יתר הסעיפים כוללים את כל המוצרים הסחירים פרט לנפט וסולר לצריכה ביתית, דלק ושמנים לרכב

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
מדד המחירים לצרכן - בניכוי הפחתות שיזמה הממשלהחודשית (M)מדד, בסיס 2020=100-מקורי05/2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  BI.CPI_@ADMN.M

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  "

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
מדד המחירים לצרכן - ללא אנרגיה והפחתות הממשלהחודשית (M)מדד, בסיס 2020=100-מקורי05/2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  BI.CPI_@ENERGY_ADMN.M

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  "

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
מדד המחירים לצרכן - ללא אנרגיה, פו"י והפחתות שיזמה הממשלהחודשית (M)מדד, בסיס 2020=100-מקורי05/2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  BI.CPI_@ENERGY_FRU_VEG_ADMN.M

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  "

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
מדד המחירים לצרכן - ללא אנרגיה מזון ופו"י והפחתות הממשלהחודשית (M)מדד, בסיס 2020=100-מקורי05/2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  BI.CPI_@ENERGY_FRU_VEG_FOOD_ADMN.M

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  "

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
התרומה של סעיף האנרגיה לשינוי במדד המחירים לצרכן ב-12 החודשים האחרוניםחודשית (M)אחוזים-מקורי05/2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  BI.CP_CONTR_CP_EN_12M.M

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  סעיף האנרגיה כולל חשמל, גז, נפט וסולר לצריכה ביתית, דלק ושמנים לרכב

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
התרומה של יתר הסעיפים לשינוי במדד המחירים לצרכן ב-12 החודשים האחרוניםחודשית (M)אחוזים-מקורי05/2020הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  BI.CP_CONTR_CP_OTHER_12M.M

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  יתר הסעיפים כוללים את הבריאות; החינוך התרבות והבידור; הריהוט והציוד לבית; ההלבשה וההנעלה; והשונות.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
להתחלההקודםדף     מתוך   4   הבאלסוף