חיפוש במאגר הסדרות

חיפוש במאגר הסדרות
נמצאו 5 סדרות התואמות למאפייני החיפוש
תאור סדרהתדירותיחידותבסיס מחיריםניכוי עונתיותעדכון אחרוןפרטים נוספים אופן ההצגההוסף לסל
אינפלציה ומדיניות מוניטרית > האינפלציה בפועל > האינפלציה הבסיסית וקבוצות מחירים
מדד המחירים לצרכן - לא סחיריםחודשית (M)אחוזים-מקורי05/2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  PN.R

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  שיעור השינוי

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
מדד המחירים לצרכן - ללא סחירים, דיור, פירות וירקותחודשית (M)אחוזים-מקורי05/2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  PN24.R

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  -

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
מדד המחירים לצרכן - סחיריםחודשית (M)אחוזים-מקורי05/2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  PT.R

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  שיעור השינוי

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
מדד המחירים לצרכן - סחירים ללא הלבשה והנעלהחודשית (M)אחוזים-מקורי05/2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  PT24.R

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  -

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
מדד המחירים לצרכן - ללא הלבשה והנעלה ודיורחודשית (M)אחוזים-מקורי05/2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  PT28.R

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  -

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
להתחלההקודםדף     מתוך   1   הבאלסוף