חיפוש במאגר הסדרות

חיפוש במאגר הסדרות
נמצאו 10 סדרות התואמות למאפייני החיפוש
תאור סדרהתדירותיחידותבסיס מחיריםניכוי עונתיותעדכון אחרוןפרטים נוספים אופן ההצגההוסף לסל
אינפלציה ומדיניות מוניטרית > ציפיות ותחזיות לאינפלציה > הציפיות לאינפלציה
הציפיות משוק ההון לאינפלציה בשנה הקרובהחודשית (M)אחוזים-מקורי09/2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  EX_01Y_BI.MA

מקור הנתונים:  בנק ישראל - מחקר

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מחקר

תיעוד:  הציפיות לאינפלציה משוק ההון מוגדרות כיחס בין התשואות של אג"ח ממשלתיות לא-צמודות לתשואות של אג"ח ממשלתיות צמודות (Break-even Inflation), והן כוללות מרכיב של פרמיית סיכון אינפלציונית וכן הטיות שונות הנובעות מהבדלי המיסוי והנזילות הקיימים בין הסוגים השונים של איגרות החוב. הסבר על אופן החישוב של הציפיות מופיע בכתובת: www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/InflationExpectationsExplanation.aspx; החל משנת 2008 הנתונים מתבססים על המודל המעודכן לאמידת עקום התשואות הריאליות. פירוט מופיע בכתובת: http://www.boi.org.il/he/Research/DocLib1/pp1206h.pdf

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
ממוצע תחזיות החזאים למדד שוטףחודשית (M)אחוזים-מקורי06/2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  HAZ_CPI_00M_PUB.M

מקור הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  הנתון לחודש מסוים מחושב כממוצע של תחזיות החזאים לאינפלציה (שינוי במדד המחירים לצרכן) באותו חודש, שניתנו במהלך כ-30 ימים שלפני מועד פרסום המדד לאותו חודש. כלומר, תחזיות שניתנו בין ה-16 לחודש המסוים לבין ה-15 לחודש הבא אחריו. לדוגמה – עבור התאריך 31.1.2016 (כלומר המדד לחודש ינואר 2016) הנתון משקף את ממוצע התחזיות שניתנו בין 16.1.2016 ועד 15.2.2016. התחזיות הן ממוצע פשוט של תחזיות לאינפלציה של בנקים מסחריים וחברות ייעוץ כלכלי המוסרים לבנק ישראל את תחזיותיהם באופן סדיר. הסדרה מתפרסמת בפיגור של 3 חודשים.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
ממוצע תחזיות החזאים לאינפלציה ל-12 חודשים קדימהחודשית (M)אחוזים-מקורי09/2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  HAZ_MAD_AVG_12M.MA

מקור הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  ממוצע פשוט של תחזיות לאינפלציה של בנקים מסחריים וחברות ייעוץ כלכלי המפרסמים את תחזיותיהם באופן סדיר.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
הציפיות משוק ההון לשנה השנייה (פורוורד)חודשית (M)אחוזים-מקורי09/2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  EXB_FRW_ZD_01Y_02Y.M

מקור הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  הציפיות לאינפלציה משוק ההון מוגדרות כיחס בין התשואות של אג"ח ממשלתיות לא-צמודות לתשואות של אג"ח ממשלתיות צמודות (Break-even Inflation), והן כוללות מרכיב של פרמיית סיכון אינפלציונית וכן הטיות שונות הנובעות מהבדלי המיסוי והנזילות הקיימים בין הסוגים השונים של איגרות החוב. הציפיות פורוורד הן ציפיות לאינפלציה במהלך תקופה עתידית. הסבר על אופן החישוב של הציפיות מופיע בכתובת: www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/InflationExpectationsExplanation.aspx?

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
הציפיות משוק ההון‎ לשנה השלישית (פורוורד)חודשית (M)אחוזים-מקורי09/2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  EXB_FRW_ZD_02Y_03Y.M

מקור הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  הציפיות לאינפלציה משוק ההון מוגדרות כיחס בין התשואות של אג"ח ממשלתיות לא-צמודות לתשואות של אג"ח ממשלתיות צמודות (Break-even Inflation), והן כוללות מרכיב של פרמיית סיכון אינפלציונית וכן הטיות שונות הנובעות מהבדלי המיסוי והנזילות הקיימים בין הסוגים השונים של איגרות החוב. הציפיות פורוורד הן ציפיות לאינפלציה במהלך תקופה עתידית. הסבר על אופן החישוב של הציפיות מופיע בכתובת: www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/InflationExpectationsExplanation.aspx?

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
הציפיות משוק ההון‎ ל 5-3 שנים (פורוורד)‎חודשית (M)אחוזים-מקורי09/2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  EXB_FRW_ZD_03Y_05Y.M

מקור הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  הציפיות לאינפלציה משוק ההון מוגדרות כיחס בין התשואות של אג"ח ממשלתיות לא-צמודות לתשואות של אג"ח ממשלתיות צמודות (Break-even Inflation), והן כוללות מרכיב של פרמיית סיכון אינפלציונית וכן הטיות שונות הנובעות מהבדלי המיסוי והנזילות הקיימים בין הסוגים השונים של איגרות החוב. הציפיות פורוורד הן ציפיות לאינפלציה במהלך תקופה עתידית. הסבר על אופן החישוב של הציפיות מופיע בכתובת: www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/InflationExpectationsExplanation.aspx?

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
הציפיות משוק ההון‎ ל 10-5 שנים (פורוורד) ‎חודשית (M)אחוזים-מקורי09/2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  EXB_FRW_ZD_05Y_10Y.M

מקור הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  הציפיות לאינפלציה משוק ההון מוגדרות כיחס בין התשואות של אג"ח ממשלתיות לא-צמודות לתשואות של אג"ח ממשלתיות צמודות (Break-even Inflation), והן כוללות מרכיב של פרמיית סיכון אינפלציונית וכן הטיות שונות הנובעות מהבדלי המיסוי והנזילות הקיימים בין הסוגים השונים של איגרות החוב. הציפיות פורוורד הן ציפיות לאינפלציה במהלך תקופה עתידית. הסבר על אופן החישוב של הציפיות מופיע בכתובת: www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/InflationExpectationsExplanation.aspx?

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
הציפיות משוק ההון‎ לחמש שניםחודשית (M)אחוזים-מקורי09/2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  EXB_ZD_05Y.MA

מקור הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  הציפיות לאינפלציה משוק ההון מוגדרות כיחס בין התשואות של אג"ח ממשלתיות לא-צמודות לתשואות של אג"ח ממשלתיות צמודות (Break-even Inflation), והן כוללות מרכיב של פרמיית סיכון אינפלציונית וכן הטיות שונות הנובעות מהבדלי המיסוי והנזילות הקיימים בין הסוגים השונים של איגרות החוב. הסבר על אופן החישוב של הציפיות מופיע בכתובת: www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/InflationExpectationsExplanation.aspx; החל משנת 2008 הנתונים מתבססים על המודל המעודכן לאמידת עקום התשואות. פירוט מופיע בכתובת: http://www.boi.org.il/he/Research/DocLib1/pp1206h.pdf

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
הציפיות משוק ההון לאינפלציה ל-10 שניםחודשית (M)אחוזים-מקורי09/2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  EXB_ZD_10Y.MA

מקור הנתונים:  בנק ישראל - מחקר

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מחקר

תיעוד:  הציפיות לאינפלציה משוק ההון מוגדרות כיחס בין התשואות של אג"ח ממשלתיות לא-צמודות לתשואות של אג"ח ממשלתיות צמודות (Break-even Inflation), והן כוללות מרכיב של פרמיית סיכון אינפלציונית וכן הטיות שונות הנובעות מהבדלי המיסוי והנזילות הקיימים בין הסוגים השונים של איגרות החוב. הסבר על אופן החישוב של הציפיות מופיע בכתובת: www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/InflationExpectationsExplanation.aspx; החל משנת 2008 הנתונים מתבססים על המודל המעודכן לאמידת עקום התשואות הריאליות. פירוט מופיע בכתובת: http://www.boi.org.il/he/Research/DocLib1/pp1206h.pdf

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
הציפיות לאינפלציה בשנה הקרובה הנגזרות מהריביות הפנימיות של הבנקיםחודשית (M)אחוזים-מקורי09/2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  EXP_IRB_1Y.MA

מקור הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  חישוב הציפיות מבוסס על דיווחי 5 הבנקים הגדולים לבנק ישראל לגבי הריביות הפנימיות היומיות שלהם על פיקדונות ועל אשראי, לפי סוגי הצמדה ולפי טווחים. חישוב הציפיות לאינפלציה: עבור כל בנק ולכל יום מחשבים ממוצע בין הריבית על הפיקדון לריבית על האשראי לכל טווח ובכל מגזר הצמדה. לאחר מכן מחשבים לכל בנק ולכל יום את הציפיות כיחס בין הריבית הלא צמודה לריבית הצמודה. מהציפיות היומיות של כל בנק מחשבים ממוצע של כל בנקים ולבסוף מחשבים ממוצע חודשי.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
להתחלההקודםדף     מתוך   1   הבאלסוף