חיפוש במאגר הסדרות

חיפוש במאגר הסדרות
נמצאו 24 סדרות התואמות למאפייני החיפוש
תאור סדרהתדירותיחידותבסיס מחיריםניכוי עונתיותעדכון אחרוןפרטים נוספים אופן ההצגההוסף לסל
הפעילות הפיננסית > שוק איגרות החוב והמק"ם > מק"ם
תשואת מק"מ לחודש ברוטויומית (D)אחוזים-מקורי14/10/2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  TSB_BAGR_MAKAM_01M.D

מקור הנתונים:  בנק ישראל - שוק ההון

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  תשואה לפדיון של מק"ם

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
תשואת מק"מ לחודש ברוטוחודשית (M)אחוזים-מקורי09/2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  TSB_BAGR_MAKAM_01M.M

מקור הנתונים:  בנק ישראל - שוק ההון

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  "

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
תשואת מק"מ לחודשיים ברוטויומית (D)אחוזים-מקורי14/10/2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  TSB_BAGR_MAKAM_02M.D

מקור הנתונים:  בנק ישראל - שוק ההון

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  תשואה לפדיון של מק"ם

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
תשואת מק"מ לחודשיים ברוטוחודשית (M)אחוזים-מקורי09/2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  TSB_BAGR_MAKAM_02M.M

מקור הנתונים:  בנק ישראל - שוק ההון

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  "

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
תשואת מק"מ ל-3 חודשים ברוטויומית (D)אחוזים-מקורי14/10/2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  TSB_BAGR_MAKAM_03M.D

מקור הנתונים:  בנק ישראל - שוק ההון

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  תשואה לפדיון של מק"ם

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
תשואת מק"מ ל-3 חודשים ברוטוחודשית (M)אחוזים-מקורי09/2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  TSB_BAGR_MAKAM_03M.M

מקור הנתונים:  בנק ישראל - שוק ההון

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  "

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
תשואת מק"מ ל-4 חודשים ברוטויומית (D)אחוזים-מקורי14/10/2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  TSB_BAGR_MAKAM_04M.D

מקור הנתונים:  בנק ישראל - שוק ההון

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  תשואה לפדיון של מק"ם

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
תשואת מק"מ ל-4 חודשים ברוטוחודשית (M)אחוזים-מקורי09/2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  TSB_BAGR_MAKAM_04M.M

מקור הנתונים:  בנק ישראל - שוק ההון

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  "

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
תשואת מק"מ ל-5 חודשים ברוטויומית (D)אחוזים-מקורי14/10/2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  TSB_BAGR_MAKAM_05M.D

מקור הנתונים:  בנק ישראל - שוק ההון

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  תשואה לפדיון של מק"ם

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
תשואת מק"מ ל-5 חודשים ברוטוחודשית (M)אחוזים-מקורי09/2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  TSB_BAGR_MAKAM_05M.M

מקור הנתונים:  בנק ישראל - שוק ההון

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  "

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
להתחלההקודםדף     מתוך   3   הבאלסוף