חיפוש במאגר הסדרות

חיפוש במאגר הסדרות
נמצאו 5 סדרות התואמות למאפייני החיפוש
תאור סדרהתדירותיחידותבסיס מחיריםניכוי עונתיותעדכון אחרוןפרטים נוספים אופן ההצגההוסף לסל
פעילות המשק מול חוץ לארץ > יתרות הנכסים וההתחייבויות מול חוץ לארץ והמקורות לשינוי בהם (IIP) > יתרות מט"ח
יתרות מט"ח (במונחי שקל)חודשית (M)מיליוני ש"חמחירים שוטפיםמקורי09/2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  MZN.RES2700018_S_B.M

מקור הנתונים:  בנק ישראל - חשבות

סוג הנתונים:  סוף תקופה

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  נתון לפי תקופת מאזן - כולל תיקונים רטרואקטיביים שעברו עד לתאריכי פירסום המאזנים התקופתיים.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
יתרות מט"ח (במונחי דולר)חודשית (M)מיליוני דולריםמחירים שוטפיםמקורי09/2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  MZN.RES2700018_D_B.M

מקור הנתונים:  בנק ישראל - חשבות

סוג הנתונים:  סוף תקופה

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  נתון לפי תקופת מאזן - כולל תיקונים רטרואקטיביים שעברו עד לתאריכי פירסום המאזנים התקופתיים.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
יתרות מט"ח - השינויחודשית (M)מיליוני דולריםמחירים שוטפיםמקורי09/2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  MZN.RES2600033_D_F.M

מקור הנתונים:  בנק ישראל - חשבות

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  נתון לפי תקופת מאזן - כולל תיקונים רטרואקטיביים שעברו עד לתאריכי פירסום המאזנים התקופתיים.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
תרומת המיגזר הפרטי ליתרות מט"חחודשית (M)מיליוני דולריםמחירים שוטפיםמקורי09/2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  MZN.REP2600042_D_F.M

מקור הנתונים:  בנק ישראל - חשבות

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  נתון לפי תקופת מאזן - כולל תיקונים רטרואקטיביים שעברו עד לתאריכי פירסום המאזנים התקופתיים.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
תרומת המיגזר הציבורי ליתרות מט"חחודשית (M)מיליוני דולריםמחירים שוטפיםמקורי09/2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  MZN.REB2800013_D_F.M

מקור הנתונים:  בנק ישראל - חשבות

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  נתון לפי תקופת מאזן - כולל תיקונים רטרואקטיביים שעברו עד לתאריכי פירסום המאזנים התקופתיים.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
להתחלההקודםדף     מתוך   1   הבאלסוף