חיפוש במאגר הסדרות

חיפוש במאגר הסדרות
נמצאו 151 סדרות התואמות למאפייני החיפוש
תאור סדרהתדירותיחידותבסיס מחיריםניכוי עונתיותעדכון אחרוןפרטים נוספים אופן ההצגההוסף לסל
הפעילות הריאלית > החשבונות הלאומיים > המחירים הנגזרים
היטלים על יבוא ביטחוני למעט מע"מ - מחיר נגזר - שיעור שינוירבעונית (Q)אחוזים-מקורי2021  Q1הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  BI.PCT.M_TAX_GDS_DEF2.Q_PR

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בבנק ישראל בין מערכות חישוב שונות של הלמ"ס

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
שימושים מקומיים למעט יבוא ביטחוני ישיר ואוניות ומטוסים - מחיר נגזר - שיעור שינוישנתית (A)אחוזים-מקורי2020הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  BI.PCT.USE_DOM_@MDEF.A_PR

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בבנק ישראל בין מערכות חישוב שונות של הלמ"ס

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
שימושים מקומיים למעט יבוא ביטחוני ישיר ואוניות ומטוסים - מחיר נגזר - שיעור שינוירבעונית (Q)אחוזים-מקורי2021  Q1הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  BI.PCT.USE_DOM_@MDEF.Q_PR

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בבנק ישראל בין מערכות חישוב שונות של הלמ"ס

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
יצוא - סה"כ - כולל תמיכות - מחיר נגזר - שיעור שינוישנתית (A)אחוזים-מקורי2020הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  BI.PCT.X.A_PR

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בבנק ישראל בין מערכות חישוב שונות של הלמ"ס

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
יצוא - סה"כ - כולל תמיכות - מחיר נגזר - שיעור שינוירבעונית (Q)אחוזים-מקורי2021  Q1הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  BI.PCT.X.Q_PR

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בבנק ישראל בין מערכות חישוב שונות של הלמ"ס

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
יצוא סחורות - כולל תמיכות - מחיר נגזר - שיעור שינוישנתית (A)אחוזים-מקורי2020הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  BI.PCT.X_GDS.A_PR

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בבנק ישראל בין מערכות חישוב שונות של הלמ"ס

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
יצוא סחורות - כולל תמיכות - מחיר נגזר - שיעור שינוירבעונית (Q)אחוזים-מקורי2021  Q1הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  BI.PCT.X_GDS.Q_PR

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בבנק ישראל בין מערכות חישוב שונות של הלמ"ס

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
יצוא סחורות - לא כולל תמיכות - מחיר נגזר - שיעור שינוישנתית (A)אחוזים-מקורי2020הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  BI.PCT.X_GDS_@SUB.A_PR

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בבנק ישראל בין מערכות חישוב שונות של הלמ"ס

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
יצוא סחורות - לא כולל תמיכות - מחיר נגזר - שיעור שינוירבעונית (Q)אחוזים-מקורי2021  Q1הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  BI.PCT.X_GDS_@SUB.Q_PR

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בבנק ישראל בין מערכות חישוב שונות של הלמ"ס

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
יצוא סחורות חקלאי (כולל סובסידיות - מחיר נגזר - שיעור שינוי)שנתית (A)אחוזים-מקורי2020הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  BI.PCT.X_GDS_AGR.A_PR

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בבנק ישראל בין מערכות חישוב שונות של הלמ"ס

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
להתחלההקודםדף     מתוך   16   הבאלסוף