חיפוש במאגר הסדרות

חיפוש במאגר הסדרות
נמצאו 5 סדרות התואמות למאפייני החיפוש
תאור סדרהתדירותיחידותבסיס מחיריםניכוי עונתיותעדכון אחרוןפרטים נוספים אופן ההצגההוסף לסל
פרסומים סטטיסטיים ונתונים אחרים > דיווחים למוסדות בין-לאומיים > דיווח לקרן המטבע הבינלאומית לפי SDDS
בסיס הכסף - תקן SDDSחודשית (M)מיליוני ש"חמחירים שוטפיםמקורי04/2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  MZN.HPM2910008_S_B.M

מקור הנתונים:  בנק ישראל - חשבות

סוג הנתונים:  סוף תקופה

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  נתון לפי תקופת מאזן - כולל תיקונים רטרואקטיביים שעברו עד לתאריכי פירסום המאזנים התקופתיים.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
נכסים במט"ח (נטו)חודשית (M)מיליוני ש"חמחירים שוטפיםמקורי04/2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  MZN.RES2910005_S_B.M

מקור הנתונים:  בנק ישראל - חשבות

סוג הנתונים:  סוף תקופה

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  נתון לפי תקופת מאזן - כולל תיקונים רטרואקטיביים שעברו עד לתאריכי פירסום המאזנים התקופתיים.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
אשראי מקומי לסקטור הציבורי (נטו)חודשית (M)מיליוני ש"חמחירים שוטפיםמקורי04/2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  MZN.DCG2910006_S_B.M

מקור הנתונים:  בנק ישראל - חשבות

סוג הנתונים:  סוף תקופה

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  נתון לפי תקופת מאזן - כולל תיקונים רטרואקטיביים שעברו עד לתאריכי פירסום המאזנים התקופתיים.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
אשראי מקומי לסקטור הפרטי (נטו)חודשית (M)מיליוני ש"חמחירים שוטפיםמקורי04/2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  MZN.DCP2910007_S_B.M

מקור הנתונים:  בנק ישראל - חשבות

סוג הנתונים:  סוף תקופה

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  נתון לפי תקופת מאזן - כולל תיקונים רטרואקטיביים שעברו עד לתאריכי פירסום המאזנים התקופתיים.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
פקדונות וחשבונות אחרים/פקדונותחודשית (M)מיליוני ש"חמחירים שוטפיםמקורי04/2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  MZN.MIS2700017_S_B.M

מקור הנתונים:  בנק ישראל - חשבות

סוג הנתונים:  סוף תקופה

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  נתון לפי תקופת מאזן - כולל תיקונים רטרואקטיביים שעברו עד לתאריכי פירסום המאזנים התקופתיים.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
להתחלההקודםדף     מתוך   1   הבאלסוף