חיפוש במאגר הסדרות

חיפוש במאגר הסדרות
נמצאו 233 סדרות התואמות למאפייני החיפוש
תאור סדרהתדירותיחידותבסיס מחיריםניכוי עונתיותעדכון אחרוןפרטים נוספים אופן ההצגההוסף לסל
הפעילות הפיננסית > שוק האשראי > החוב והאשראי במשק
יתרת החוב של המגזר העסקי - לתושבי חוץ , אג"ח סחירותרבעונית (Q)מיליארדי ש"ח-מקורי2020  Q4הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  PUB.DEBT_BUSINESS_SECTOR_TO_NONRESID_TBONDS.Q

מקור הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

סוג הנתונים:  סוף תקופה

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  להגדרות ונתונים נוספים ראו: http://www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/MainPage.aspx?Level=3&Sid=74&SubjectType=13

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
יתרת החוב של חברות מענף כרייה וחציבה - מתושבי חוץ - באמצעות אגח סחירות בחו"לרבעונית (Q)מיליארדי ש"ח-מקורי2020  Q3הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  PUB.DEBT_B_TO_NONRESIDENTS_BONDS_ABROAD.Q

מקור הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

סוג הנתונים:  סוף תקופה

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  "

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
החוב של המגזר העסקי - אומדן השינוי הרבעוני הכמותי נטו - אג"ח לא סחירות והלוואות לא בנקאיותרבעונית (Q)מיליארדי ש"ח-מקורי2020  Q4הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  PUB.DEBT_FLOW_BUSINESS_NTBONDS_AND_NONBANKS.Q

מקור הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

סוג הנתונים:  סוף תקופה

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  להגדרות ונתונים נוספים ראו: http://www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/MainPage.aspx?Level=3&Sid=74&SubjectType=48

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
יתרת החוב של חברות מענף חקלאות ייעור ודיג - מתושבי חוץ- באמצעות אגח סחירות בארץרבעונית (Q)מיליארדי ש"ח-מקורי2020  Q3הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  PUB.DEBT_A_TO_NONRESIDENTS_TRADABLE_BONDS.Q

מקור הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

סוג הנתונים:  סוף תקופה

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  "

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
יתרת החוב של המגזר העסקי - לכל המלווים , סה"כרבעונית (Q)מיליארדי ש"ח-מקורי2020  Q4הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  PUB.DEBT_BUSINESS_SECTOR_TOTAL.Q

מקור הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

סוג הנתונים:  סוף תקופה

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  להגדרות ונתונים נוספים ראו: http://www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/MainPage.aspx?Level=3&Sid=74&SubjectType=19

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
יתרת החוב של חברות מענף חקלאות ייעור ודיג - ממשקי בית ואחרים - באמצעות אגח סחירות בארץרבעונית (Q)מיליארדי ש"ח-מקורי2020  Q3הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  PUB.DEBT_A_TO_OTHERS_TRADABLE_BONDS.Q

מקור הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

סוג הנתונים:  סוף תקופה

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  "

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
יתרת החוב של חברות מענף כרייה וחציבה - מהגופים המוסדיים - באמצעות אגח סחירות בארץרבעונית (Q)מיליארדי ש"ח-מקורי2020  Q3הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  PUB.DEBT_B_TO_INSTITUTIONAL_TRADABLE_BONDS.Q

מקור הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

סוג הנתונים:  סוף תקופה

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  "

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
יתרת החוב של המגזר העסקי - לתושבי חוץ , סה"כרבעונית (Q)מיליארדי ש"ח-מקורי2020  Q4הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  PUB.DEBT_BUSINESS_SECTOR_TO_NONRESID_TOTAL.Q

מקור הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

סוג הנתונים:  סוף תקופה

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  להגדרות ונתונים נוספים ראו: http://www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/MainPage.aspx?Level=3&Sid=74&SubjectType=11

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
יתרת החוב של חברות מענף חקלאות ייעור ודיג - ממשקי בית ואחרים - באמצעות אגח סחירות בחו"לרבעונית (Q)מיליארדי ש"ח-מקורי2020  Q3הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  PUB.DEBT_A_TO_OTHERS_BONDS_ABROAD.Q

מקור הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

סוג הנתונים:  סוף תקופה

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  "

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
החוב של המגזר העסקי - אומדן השינוי הרבעוני הכמותי נטו - החוב לחו"לרבעונית (Q)מיליארדי ש"ח-מקורי2020  Q4הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  PUB.DEBT_FLOW_BUSINESS_SECTOR_ABROAD.Q

מקור הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

סוג הנתונים:  סוף תקופה

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  להגדרות ונתונים נוספים ראו: http://www.boi.org.il/he/DataAndStatistics/Pages/MainPage.aspx?Level=3&Sid=74&SubjectType=49

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
להתחלההקודםדף     מתוך   24   הבאלסוף