חיפוש במאגר הסדרות

חיפוש במאגר הסדרות
נמצאו 233 סדרות התואמות למאפייני החיפוש
תאור סדרהתדירותיחידותבסיס מחיריםניכוי עונתיותעדכון אחרוןפרטים נוספים אופן ההצגההוסף לסל
הפעילות הפיננסית > שוק האשראי > החוב והאשראי במשק
סכום ההלוואות החדשות לרכישת דירת מגורים שהעמידו הבנקים לציבור (משכנתאות)חודשית (M)אלפי ש"ח-מקורי08/2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  PU.PIK_MORTGAGE.M

מקור הנתונים:  בנק ישראל - פיקוח

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  "

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
סכום ההלוואות החדשות לרכישת דירת מגורים שהעמידו הבנקים לציבור (משכנתאות)חודשית (M)אלפי ש"ח-מנוכה עונתיות08/2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  PU.PIK_MORTGAGE.M_SA

מקור הנתונים:  בנק ישראל - פיקוח

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  "

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
יתרת החוב של חברות מענף חקלאות ייעור ודיג - מהגופים המוסדיים - באמצעות אגח לא סחירות בארץרבעונית (Q)מיליארדי ש"ח-מקורי2022  Q1הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  PUB.DEBT_A_TO_INSTITUTIONAL_NONTRADABLE_BONDS.Q

מקור הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

סוג הנתונים:  סוף תקופה

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  "

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
יתרת החוב של חברות מענף חקלאות ייעור ודיג - מהגופים המוסדיים - באמצעות אגח סחירות בארץרבעונית (Q)מיליארדי ש"ח-מקורי2022  Q1הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  PUB.DEBT_A_TO_INSTITUTIONAL_TRADABLE_BONDS.Q

מקור הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

סוג הנתונים:  סוף תקופה

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  "

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
יתרת החוב של חברות מענף חקלאות ייעור ודיג - מתושבי חוץ - באמצעות אגח סחירות בחו"לרבעונית (Q)מיליארדי ש"ח-מקורי2022  Q1הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  PUB.DEBT_A_TO_NONRESIDENTS_BONDS_ABROAD.Q

מקור הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

סוג הנתונים:  סוף תקופה

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  "

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
יתרת החוב של חברות מענף חקלאות ייעור ודיג - מתושבי חוץ - באמצעות הלוואותרבעונית (Q)מיליארדי ש"ח-מקורי2022  Q1הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  PUB.DEBT_A_TO_NONRESIDENTS_LOANS.Q

מקור הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

סוג הנתונים:  סוף תקופה

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  "

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
יתרת החוב של חברות מענף חקלאות ייעור ודיג - מתושבי חוץ- באמצעות אגח סחירות בארץרבעונית (Q)מיליארדי ש"ח-מקורי2022  Q1הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  PUB.DEBT_A_TO_NONRESIDENTS_TRADABLE_BONDS.Q

מקור הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

סוג הנתונים:  סוף תקופה

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  "

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
יתרת החוב של חברות מענף חקלאות ייעור ודיג - ממשקי בית ואחרים - באמצעות אגח סחירות בחו"לרבעונית (Q)מיליארדי ש"ח-מקורי2022  Q1הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  PUB.DEBT_A_TO_OTHERS_BONDS_ABROAD.Q

מקור הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

סוג הנתונים:  סוף תקופה

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  "

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
יתרת החוב של חברות מענף חקלאות ייעור ודיג - ממשקי בית ואחרים - באמצעות אגח סחירות בארץרבעונית (Q)מיליארדי ש"ח-מקורי2022  Q1הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  PUB.DEBT_A_TO_OTHERS_TRADABLE_BONDS.Q

מקור הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

סוג הנתונים:  סוף תקופה

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  "

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
יתרת החוב של חברות מענף כרייה וחציבה - מהבנקים - באמצעות אגח סחירות בחו"לרבעונית (Q)מיליארדי ש"ח-מקורי2022  Q1הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  PUB.DEBT_B_TO_BANKS_BONDS_ABROAD.Q

מקור הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

סוג הנתונים:  סוף תקופה

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  "

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
להתחלההקודםדף     מתוך   24   הבאלסוף