חיפוש במאגר הסדרות

חיפוש במאגר הסדרות
נמצאו 95 סדרות התואמות למאפייני החיפוש
תאור סדרהתדירותיחידותבסיס מחיריםניכוי עונתיותעדכון אחרוןפרטים נוספים אופן ההצגההוסף לסל
הפעילות הריאלית > שוק העבודה ודמוגרפיה > תעסוקה ושכר > השכר למשרת שכיר
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - מגזר ממשלתיחודשית (M)ש"חמחירים שוטפיםמקורי05/2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  CHAINED.AW_GOV_@FRN.M

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בין מדגמים וסיווגים שונים.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - ישראלים - מגזר ממשלתיחודשית (M)ש"חמחירים שוטפיםמנוכה עונתיות05/2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  CHAINED.AW_GOV_@FRN.M_SA

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בין מדגמים וסיווגים שונים.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - ישראלים - מגזר פרטיחודשית (M)ש"חמחירים שוטפיםמנוכה עונתיות05/2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  CHAINED.AW_PRV.M_SA

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בין מדגמים וסיווגים שונים.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - מגזר פרטי ללא משקי בית ומלכ"ריםחודשית (M)ש"חמחירים שוטפיםמקורי05/2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  CHAINED.AW_PRV_@HOUSEHOLDS_MLK.M

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בין מדגמים וסיווגים שונים.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
שכר ריאלי חודשי ממוצע למשרת שכיר - ישראלים - מגזר ממשלתיחודשית (M)ש"חמחירים קבועים של 2011מנוכה עונתיות05/2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  CHAINED.RW_GOV_@FRN.M_SA

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בין מדגמים וסיווגים שונים.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
שכר ריאלי חודשי ממוצע למשרת שכיר - ישראלים - מגזר פרטיחודשית (M)ש"חמחירים קבועים של 2011מנוכה עונתיות05/2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  CHAINED.RW_PRV.M_SA

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בין מדגמים וסיווגים שונים.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - ישראלים - חקלאות, ייעור ודיגחודשית (M)ש"חמחירים שוטפיםמקורי05/2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  CLS11.AW_A_@FRN.M_CHAINED

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בין מדגמים וסיווגים שונים.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - ישראלים - תעשייה וחרושתחודשית (M)ש"חמחירים שוטפיםמקורי05/2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  CLS11.AW_C_@FRN.M_CHAINED

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בין מדגמים וסיווגים שונים.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - ישראלים - בינויחודשית (M)ש"חמחירים שוטפיםמקורי05/2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  CLS11.AW_F_@FRN.M_CHAINED

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בין מדגמים וסיווגים שונים.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - ישראלים - בינוירבעונית (Q)ש"חמחירים שוטפיםמקורי2022  Q2הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  CLS11.AW_F_@FRN.Q_CHAINED

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בין מדגמים וסיווגים שונים.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
להתחלההקודםדף     מתוך   10   הבאלסוף