חיפוש במאגר הסדרות

חיפוש במאגר הסדרות
נמצאו 95 סדרות התואמות למאפייני החיפוש
תאור סדרהתדירותיחידותבסיס מחיריםניכוי עונתיותעדכון אחרוןפרטים נוספים אופן ההצגההוסף לסל
הפעילות הריאלית > שוק העבודה ודמוגרפיה > תעסוקה ושכר > השכר למשרת שכיר
מדד שכר ריאלי חודשי ממוצע למשרת שכיר - ישראלים - חקלאות, ייעור ודיגשנתית (A)מדד, בסיס 2011=100מחירים קבועים של 2011מקורי2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  IRW_A_@FRN.A

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בין מדגמים וסיווגים שונים.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
מדד שכר ריאלי חודשי ממוצע למשרת שכיר - ישראלים - חקלאות, ייעור ודיגחודשית (M)מדד, בסיס 2011=100מחירים קבועים של 2011מקורי07/2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  IRW_A_@FRN.M

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בין מדגמים וסיווגים שונים.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
מדד שכר ריאלי חודשי ממוצע למשרת שכיר - ישראלים - תעשייה וחרושתשנתית (A)מדד, בסיס 2011=100מחירים קבועים של 2011מקורי2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  IRW_C_@FRN.A

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בין מדגמים וסיווגים שונים.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
מדד שכר ריאלי חודשי ממוצע למשרת שכיר - ישראלים - תעשייה וחרושתחודשית (M)מדד, בסיס 2011=100מחירים קבועים של 2011מקורי07/2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  IRW_C_@FRN.M

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בין מדגמים וסיווגים שונים.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
מדד שכר ריאלי חודשי ממוצע למשרת שכיר - ישראלים - אספקת חשמל ומים, שירותי ביוב וטיפול בפסולתשנתית (A)מדד, בסיס 2011=100מחירים קבועים של 2011מקורי2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  IRW_D_E_@FRN.A

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  סיווג ענפי כלכלה 2011

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
מדד שכר ריאלי חודשי ממוצע למשרת שכיר - ישראלים - אספקת חשמל ומים, שירותי ביוב וטיפול בפסולתחודשית (M)מדד, בסיס 2011=100מחירים קבועים של 2011מקורי07/2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  IRW_D_E_@FRN.M

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  סיווג ענפי כלכלה 2011

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
מדד שכר ריאלי חודשי ממוצע למשרת שכיר - ישראלים - בינוישנתית (A)מדד, בסיס 2011=100מחירים קבועים של 2011מקורי2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  IRW_F_@FRN.A

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בין מדגמים וסיווגים שונים.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
מדד שכר ריאלי חודשי ממוצע למשרת שכיר - ישראלים - בינויחודשית (M)מדד, בסיס 2011=100מחירים קבועים של 2011מקורי07/2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  IRW_F_@FRN.M

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בין מדגמים וסיווגים שונים.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
מדד שכר ריאלי חודשי ממוצע למשרת שכיר - ישראלים - מסחר סיטוני וקמעוני ותיקון כלי רכבשנתית (A)מדד, בסיס 2011=100מחירים קבועים של 2011מקורי2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  IRW_G_@FRN.A

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  סיווג ענפי כלכלה 2011

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
מדד שכר ריאלי חודשי ממוצע למשרת שכיר - ישראלים - מסחר סיטוני וקמעוני ותיקון כלי רכבחודשית (M)מדד, בסיס 2011=100מחירים קבועים של 2011מקורי07/2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  IRW_G_@FRN.M

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  סיווג ענפי כלכלה 2011

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
להתחלההקודםדף     מתוך   10   הבאלסוף