חיפוש במאגר הסדרות

חיפוש במאגר הסדרות
נמצאו 95 סדרות התואמות למאפייני החיפוש
תאור סדרהתדירותיחידותבסיס מחיריםניכוי עונתיותעדכון אחרוןפרטים נוספים אופן ההצגההוסף לסל
הפעילות הריאלית > שוק העבודה ודמוגרפיה > תעסוקה ושכר > השכר למשרת שכיר
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - סה"כחודשית (M)ש"חמחירים שוטפיםמקורי03/2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  AW.M_CHAINED

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בין מדגמים וסיווגים שונים.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - סה"כחודשית (M)ש"חמחירים שוטפיםמנוכה עונתיות03/2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  AW.M_SA

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בין מדגמים וסיווגים שונים.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - סה"כרבעונית (Q)ש"חמחירים שוטפיםמקורי2021  Q1הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  AW.Q_CHAINED

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בין מדגמים וסיווגים שונים.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - סה"כ - כולל עובדי שטחים וזריםרבעונית (Q)ש"חמחירים שוטפיםמנוכה עונתיות2021  Q1הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  AW.Q_SA

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בין מדגמים שונים

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - סה"כ - ישראליםחודשית (M)ש"חמחירים שוטפיםמקורי03/2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  AW_@FRN.M_CHAINED

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בין מדגמים וסיווגים שונים.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - ישראליםרבעונית (Q)ש"חמחירים שוטפיםמקורי2021  Q1הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  AW_@FRN.Q_CHAINED

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בין מדגמים וסיווגים שונים.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - שירותים ציבורייםחודשית (M)ש"חמחירים שוטפיםמקורי03/2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  AW_8.M_CHAINED

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בין מדגמים וסיווגים שונים.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - שירותים ציבורייםחודשית (M)ש"חמחירים שוטפיםמנוכה עונתיות03/2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  AW_8.M_SA

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בין מדגמים וסיווגים שונים.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - סקטור ציבורירבעונית (Q)ש"חמחירים שוטפיםמנוכה עונתיות2021  Q1הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  AW_8.Q_SA

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בין מדגמים שונים

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - שירותים ציבוריים - ישראליםחודשית (M)ש"חמחירים שוטפיםמקורי03/2021הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  AW_8_@FRN.M_CHAINED

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בין מדגמים וסיווגים שונים.

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
להתחלההקודםדף     מתוך   10   הבאלסוף