חיפוש במאגר הסדרות

חיפוש במאגר הסדרות
נמצאו 41 סדרות התואמות למאפייני החיפוש
תאור סדרהתדירותיחידותבסיס מחיריםניכוי עונתיותעדכון אחרוןפרטים נוספים אופן ההצגההוסף לסל
הפעילות הריאלית > שוק העבודה ודמוגרפיה > תעסוקה ושכר > תשומת העבודה
ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסק - סה"כרבעונית (Q)שעות-מנוכה עונתיות2021  Q2הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  HA.Q_SA

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בין הסיווגים הענפיים השונים, השירשור נעשה בבנק ישראל

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסק - סקטור עסקירבעונית (Q)שעות-מנוכה עונתיות2021  Q2הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  HA_BS.Q_SA

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בין הסיווגים הענפיים השונים, השירשור נעשה בבנק ישראל

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
תשומת עבודה בשבוע - ישראליםשנתית (A)אלפי שעות-מקורי2020הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  NA.WT.A

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בין הסיווגים

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
תשומת עבודה בשבוע - ישראליםרבעונית (Q)אלפי שעות-מקורי2021  Q2הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  NA.WT.Q

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בין הסיווגים

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
תשומת עבודה בשבוע - סקטור ציבורי - ישראליםשנתית (A)אלפי שעות-מקורי2020הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  NA.WT_8.A

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בין הסיווגים

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
תשומת עבודה בשבוע - סקטור ציבורי - ישראליםרבעונית (Q)אלפי שעות-מקורי2021  Q2הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  NA.WT_8.Q

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בין הסיווגים

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
תשומת עבודה בשבוע - סקטור ציבורי - זריםשנתית (A)אלפי שעות-מקורי2020הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  NA.WT_8_FRN.A

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בין הסיווגים

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
תשומת עבודה בשבוע - סקטור ציבורי - זריםרבעונית (Q)אלפי שעות-מקורי2021  Q2הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  NA.WT_8_FRN.Q

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בין הסיווגים

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
תשומת עבודה בשבוע - סקטור ציבורי - שטחיםשנתית (A)אלפי שעות-מקורי2020הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  NA.WT_8_TER.A

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בין הסיווגים

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
תשומת עבודה בשבוע - סקטור ציבורי - שטחיםרבעונית (Q)אלפי שעות-מקורי2021  Q2הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  NA.WT_8_TER.Q

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  ממוצע

עיבוד הנתונים:  בנק ישראל - מידע וסטטיסטיקה

תיעוד:  משורשר בין הסיווגים

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
להתחלההקודםדף     מתוך   5   הבאלסוף