חיפוש במאגר הסדרות

חיפוש במאגר הסדרות
נמצאו 4 סדרות התואמות למאפייני החיפוש
תאור סדרהתדירותיחידותבסיס מחיריםניכוי עונתיותעדכון אחרוןפרטים נוספים אופן ההצגההוסף לסל
הפעילות הריאלית > פעילות הסקטור העיסקי > סקר החברות > ס"כ המגזר העסקי
סקטור עסקי סה"כ - מאזן הנטו בפועלרבעונית (Q)אחוזים-מקורי2020  Q3הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  PU.ACT_TOT_NETO.Q

מקור הנתונים:  בנק ישראל - מחקר

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  "

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
סקטור עסקי סה"כ - מאזן הנטו בפועלרבעונית (Q)אחוזים-מנוכה עונתיות2020  Q3הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  PU.ACT_TOT_NETO.Q_SA

מקור הנתונים:  בנק ישראל - מחקר

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  "

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
סקטור עסקי סה"כ - מאזן נטו של הציפיות לרבעון עוקברבעונית (Q)אחוזים-מקורי2020  Q4הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  PU.EXP_TOT_NETO.Q

מקור הנתונים:  בנק ישראל - מחקר

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  "

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
סקטור עסקי סה"כ - מאזן נטו של הציפיות לרבעון עוקברבעונית (Q)אחוזים-מנוכה עונתיות2020  Q4הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  PU.EXP_TOT_NETO.Q_SA

מקור הנתונים:  בנק ישראל - מחקר

סוג הנתונים:  זרם

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  "

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
להתחלההקודםדף     מתוך   1   הבאלסוף