חיפוש במאגר הסדרות

חיפוש במאגר הסדרות
נמצאו 9 סדרות התואמות למאפייני החיפוש
תאור סדרהתדירותיחידותבסיס מחיריםניכוי עונתיותעדכון אחרוןפרטים נוספים אופן ההצגההוסף לסל
הפעילות הריאלית > פעילות הסקטור העיסקי > מלאי ההון > מלאי ההון הנקי
מלאי הון נקי - בנייה למגוריםשנתית (A)אלפי ש"חמחירים קבועים של 2015מקורי2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  AM_NSTOCK_BILDRES.A_R15_AG

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  תחילת תקופה

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  "

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
מלאי הון נקי - השקעה בענפי משק - בנייה שלא למגוריםשנתית (A)אלפי ש"חמחירים קבועים של 2015מקורי2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  AM_NSTOCK_BLDNORES.A_R15_AG

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  תחילת תקופה

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  "

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
מלאי הון נקי - השקעה בענפי משק - ציוד כלי תחבורה ונכסים בלתי מוחשייםשנתית (A)אלפי ש"חמחירים קבועים של 2015מקורי2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  AM_NSTOCK_EQIPTRNS.A_R15_AG

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  תחילת תקופה

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  "

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
מלאי הון נקי - סקטור עסקי - סה"כשנתית (A)אלפי ש"חמחירים קבועים של 2015מקורי2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  AM_NSTOCK_ISKI.A_R15_AG

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  תחילת תקופה

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  "

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
מלאי הון נקי - סקטור עסקי - ציוד ונכסים בלתי מוחשייםשנתית (A)אלפי ש"חמחירים קבועים של 2015מקורי2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  AM_NSTOCK_ISKIM.A_R15_AG

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  תחילת תקופה

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  "

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
מלאי הון נקי - סקטור עסקי - מבניםשנתית (A)אלפי ש"חמחירים קבועים של 2015מקורי2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  AM_NSTOCK_ISKIS.A_R15_AG

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  תחילת תקופה

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  "

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
מלאי הון נקי - השקעה בענפי משק - סה"כשנתית (A)אלפי ש"חמחירים קבועים של 2015מקורי2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  AM_NSTOCK_SUBTOTT.A_R15_AG

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  תחילת תקופה

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  כולל ענפי המשק (סקטור עסקי וציבורי), לא כולל בנייה למגורים

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
מלאי הון נקי - השקעה בנכסים קבועיםשנתית (A)אלפי ש"חמחירים קבועים של 2015מקורי2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  AM_NSTOCK_TOTALT.A_R15_AG

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  תחילת תקופה

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  (כולל ענפי המשק ובנייה למגורים (סקטור עסקי וציבורי

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
מלאי הון נקי - סקטור עסקי - כלי תחבורהשנתית (A)אלפי ש"חמחירים קבועים של 2015מקורי2022הצגDisplay as html  Display as excel  Display as graphAdd to Cart

קוד הסדרה:  AM_NSTOCK_TRNSPRTV.A_R15_AG

מקור הנתונים:  למ"ס

סוג הנתונים:  תחילת תקופה

עיבוד הנתונים:  -

תיעוד:  "

בחר תאריך התחלה ותאריך סיום
(תאריכי הגבול של הסדרה נבחרו אוטומטית)
שלוף נתונים
להתחלההקודםדף     מתוך   1   הבאלסוף