מאגר סדרות - עזרה

בנק ישראל נערך להרחבת הידע הכולל של הציבור ביחס לכלכלת ישראל באמצעות אתר האינטרנט. כך למשל מוצגים באתר כל פרסומי הבנק, וטבלאות נתונים בתחומים שונים בכלכלת ישראל המספקים את הצורך בידע שוטף ומעודכן. מאגר הסדרות הוא חלק ממערך זה.

המקורות
הסדרות במאגר נאספו ממקורות שונים, ובעיקר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. במטרה להציג סדרות ארוכות טווח ככל האפשר, מבצעת החטיבה למידע ולסטטיסטיקה של בנק ישראל שרשור בין ההגדרות השונות, שינויי סיווג ושינויי בסיסי מחירים. לפיכך הנתונים ההיסטוריים המוצגים במאגר אינם בהכרח זהים לאלה שפורסמו בזמנו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מקורות נוספים לנתוני הסדרות הם: מינהל הכנסות המדינה, משרד האוצר, מס הכנסה, שירות התעסוקה והביטוח הלאומי.

תאור הסדרות
הסדרות במאגר מקיפות תחומים שונים ומגוונים. כדי למצוא סדרת נתונים ספציפית קיימות שתי אפשרויות:
 
1.    בחירה באמצעות ניווט: הסדרות משויכות לנושאים הכלכליים המוצגים בניווט הימני בדף "סטטיסטיקה" באתר בנק ישראל. לאחר בחירת נושא ותת נושא מוצג דף ובו באמצעות הלשונית השמאלית "סדרות" ניתן להציג את הסדרות השייכות לנושא. בהצגה זו ישנו פירוט של תיאור הסדרה, תדירותה, יחידות המדידה, בסיס המחירים (אם רלוונטי), והבחנה אם הנתונים בסדרה הם מקוריים או מנוכי עונתיות. בנוסף ניתן בלחיצת עכבר לקבל מאפיינים נוספים על הסדרה.
מגוון הסדרות במאגר זה אינו כולל את השערים היציגים למטבעות שונים שמפרסם בנק ישראל מידי יום. לכך נועדה מערכת נפרדת באתר ובה קיימות אפשרויות לשליפת סדרות של שערים יציגים לפי בחירה, או לשליפת מספר מטבעות ליום מסוים.
2.    מנוע חיפוש: ניתן לחפש סדרות באמצעות הקשת מילות מפתח או קוד סדרה (אם ידועה). ניתן לכוונן את החיפוש באמצעות הקשת יותר ממילה אחת. כן ניתן לבחור תדירות (יומית, חודשית, רבעונית, שנתית), בסיס מחירים (קבועים או שוטפים) וניכוי עונתיות.
 
הצגת הסדרות:
המערכת מאפשרת מספר אפשרויות תצוגה: כדף אינטרנט- תצוגה זו מיועדת לצפייה מיידית. היא מאפשרת להתבונן על סדרה בודדת או מספר מוגבל של סדרות, אך אינה מתאימה לצורכי עבודה עם הסדרות. פורמט נוסף הוא גרפי – דיאגרמה המאפשרת לצפות מיידית במגמות של הסדרות. אפשרות נוספת היא הורדת סדרות לקובץ אקסל במחשב המשתמש. ניתן להוריד עד 25 סדרות בו זמנית לאקסל.
 
סל הסדרות:

 לנוחיות המשתמשים הזקוקים ליותר מסדרה אחת, ניתנת האפשרות לבנות סל סדרות אישי, שבו ניתן לצרף סדרות מתחומים שונים. אם נכללות בסל סדרות בעלות תדירות שונה (למשל חודשיות ורבעוניות) מתפלג הסל לחלקים לפי התדירות. לכל סדרה ולכל סל ניתן לבחור טווח הצגה – תאריך התחלה ותאריך סיום. בבחירה של סל סדרות יתכנו מקרים שבהם לחלקן יהיו ערכים חסרים, בהתאם לתאריך ההתחלה והסיום של כל סדרה. כאמור, סל הסדרות הוא אישי ומאפייניו נשמרים באמצעות "קוקי" במחשב המשתמש למשך שנה מיום הכניסה האחרון למאגר הסדרות.


אנשי קשר
בכל מקרה שבו ישנו קושי ביחס לסדרה מסוימת, או נדרשות הבהרות והסברים, ניתן לפנות לכתובת הדוא"ל הזו:

החטיבה למידע ולסטטיסטיקה  ​ statistics@boi.org.il
 ​​