סרטונים

בנק ישראל  הפיק מספר סרטונים הממחישים חלק מתפקידיו. לצפיה בסרטון נא להקיש על הקישור.

המדיניות המוניטרית

הפיקוח על הבנקים

איך לבחור בנק

ניהול חשבון עובר ושב

הנפקת שטרות ומעות

מרכז המבקרים