תערוכה נומיסמטית

​התערוכה מציגה את תולדות אמצעי התשלום והתנהלות המסחר - מלפני המצאת המטבע, דרך המטבעות הראשונים, בני המאה השביעית לפני הספירה, ועד ימינו.

התצוגה מתמקדת באמצעי התשלום שהילכו במחזור בארץ ישראל בכל הזמנים. בתחילת התערוכה - אמצעי התשלום שקדמו להמצאת המטבע; בהמשך - המטבעות הראשונים שנטבעו בממלכת לידיה שבמערב אסיה הקטנה, וכן מטבעות מהעולם היווני, שהפיץ את השימוש במטבעות באזורים נרחבים. בצדם מוצגים מטבעות מהעולם הפרסי - מטבעות של מלכי פרס וגם של ערים בארץ ישראל מתקופת השלטון הפרסי, מהמאה הרביעית לפני הספירה. מכאן ואילך מוצגים המטבעות העתיקים בסדר כרונולוגי - מהתקופות ההלניסטית, הרומית, הביזנטית ועד לתקופה העות'מנית - עם דגש על המטבעות היהודיים מימי החשמונאים, בית הורדוס, מלחמת היהודים ברומאים ומרד בר כוכבא.

בצד המטבעות העתיקים שני מטמונים: האחד נמצא בשרידי אנייה טבועה, והשני הוא מטמון של אחד מעשירי העיר ההלניסטית מרישה (על יד בית גוברין), שנמצא בחפירות העיר.

כן נראים בתערוכה כל השטרות והמטבעות של ישראל מתקופת המנדט הבריטי ועד היום. בצד כל מטבע תצלום של הדגם או המטבע הקדומים אשר ממנו נלקח המוטיב המעטר אותו, שכן מטבעות מדינת ישראל, מן המטבע הראשון, שנטבע בתש"ח, נושאים דגמים שמקורם במטבעות יהודיים עתיקים או בפריטים ארכיאולוגיים יהודיים אחרים. ביחידת תצוגה מיוחדת מוצג כסף חירום, שהודפס בירושלים על ידי ממשלת המנדט הבריטי בתחילת שנות הארבעים. כאן ניתן לראות הדפסות ניסיון וציורים מקוריים לשטרות שלבסוף לא הוכנסו למחזור והושמדו; אלה הן דוגמאות לשטרות היחידים שנדפסו בירושלים מעולם.

בתצוגה הנומיסמטית מיגוון נושאים נוספים - למשל תחליפים לכסף ששימשו בתרבויות קדומות ובנות זמננו. היא מכילה כארבע מאות פריטים, ורבים מהם בלעדיים לאוסף בנק ישראל. ​​​​​