הנכסים המוכרים כבטחונות

הבטחונות המשמשים להלוואות מוניטריות וכן לאשראי תוך יומי במערכת זה"ב:

 

  • אג"ח ממשלתיות מכל הסוגים ולכל הטווחים
  • מק"מ
  • פיקדונות בבנק ישראל (בשקלים ובדולרים)
  • ני"ע זרים של ממשלות וחברות בקריטריונים מסוימים (דירוג, מח"מ וכו')
 

 

הנכסים משוערכים בתדירות יומית

​ ​