הודעות על מכרזי מק"ם
(במיליוני ש"ח)
מספר הסדרה תאריך המכרז תאריך הסליקה הכמות המוצעת מזה: תמ"מ התשואה המירבית (%) (1) תאריך הפדיון מספר הימים לפדיון
072002/07/201903/07/201990003 --- 08/07/2020371
012002/07/201903/07/201910003 --- 08/01/2020189
101902/07/201903/07/201920003 --- 03/10/201992
(1) התשואה תקבע לפני כל מכרז, אך לא תפורסם בציבור.
להסברים על משמעות הנתונים ראה הגדרות והסברים לדפי המידע
לדף מכרזים ראשי