הודעות על מכרזי מק"ם
(במיליוני ש"ח)
מספר הסדרה תאריך המכרז תאריך הסליקה הכמות המוצעת מזה: תמ"מ התשואה המירבית (%) (1) תאריך הפדיון מספר הימים לפדיון
071107/07/202008/07/202070003 --- 07/07/2021364
102007/07/202008/07/202020003 --- 14/10/202098
(1) התשואה תקבע לפני כל מכרז, אך לא תפורסם בציבור.
להסברים על משמעות הנתונים ראה הגדרות והסברים לדפי המידע
לדף מכרזים ראשי