הודעות על מכרזי מק"ם
(במיליוני ש"ח)
מספר הסדרה תאריך המכרז תאריך הסליקה הכמות המוצעת מזה: תמ"מ התשואה המירבית (%) (1) תאריך הפדיון מספר הימים לפדיון
021104/02/202005/02/202070003 --- 03/02/2021364
051004/02/202005/02/202020003 --- 06/05/202091
(1) התשואה תקבע לפני כל מכרז, אך לא תפורסם בציבור.
להסברים על משמעות הנתונים ראה הגדרות והסברים לדפי המידע
לדף מכרזים ראשי