שערי חליפין יומיים תקופתיים

​להלן מוצגים קבצי אקסל דחוסים (בפורמט ZIP) של שערי חליפין יומיים, בקבוצות של שנים.

 

תאריך עדכון: 31/12/2012
תאריך עדכון: 29/12/2006
תאריך עדכון: 29/12/2000
תאריך עדכון: 31/12/1996
תאריך עדכון: 31/12/1991
תאריך עדכון: 31/12/1986
תאריך עדכון: 31/12/1981
תאריך עדכון: 29/05/1980