שינויים בשערי החליפין של הדולר וסל המטבעות

​שינויים בשערי החליפין של הדולר וסל המטבעות עד לאוקטובר 1977 - שערים רשמיים (1)

 

​התאריך ​שער הדולר בל"י ​שער סל המטבעות
15.5.48 0.250
19.9.49(2) 0.357(2)
1.1.54 1.80
10.2.62   3.00  שער​ שער​
19.11.67 3.50 נקוב​ ​קבוע
22.8.71 4.20
10.11.74 6.00
18.6.75 6.12
5.8.75 6.24
9.9.75 6.36
28.9.75 7.00
24.11.75 7.10
4.1.76 7.24 שער​
11.2.76 7.38 קניה​
15.3.76 7.52
19.4.76 7.67
20.5.76 7.82
24.6.76 7.97 ל"י
19.7.76 8.12
25.8.76 8.25
29.9.76 8.40
1.11.76 ​8.56
24.11.76 8.73 ​ פיחותים​
24.12.76 8.90​ ​זוחלים
17.1.77 ​9.07
2.3.77 9.25​
21.3.77 9.42​
25.5.77 9.60​
4.7.77 9.79​
18.7.77 9.98​
1.8.77 10.17​
17.8.77 10.37​
20.9.77 10.57​
17.10.77 10.78​

(1) השערים שבלוח הם שערים רשמיים - דהיינו שערים שהממשלה הכריזה עליהם בהודעות רשמיות.
נוסף עליהם נהגו עד 10.2.1962 השערים הפורמליים המפורטים להלן, שהם שערים אשר נקבעו כמחייבים בעסקאות ישירות במטבע חוץ (על ההבחנה בין שערים רשמיים לפורמליים ראה: מיכאל מיכאלי, מערכת שערי החליפין בישראל, מכון פאלק, 1968)

9.1949-5.1948 למטבעות "קשים" 0.333
1.1954-5.1952 למוצרים​

0.714
ו-1.00

למוסדות​ 1.00​
8.1954-1.1954 למוצרים​ 1.00​
למוסדות​ 1.30​
10.1955-8.1954 למוצרים​ 1.30​
4.1958-10.1955 למוצרים​ 1.50​
 
(2) שינוי שער הל"י לעומת הדולר בספטמבר 1949 נבע מפיחות של הלירה שטרלינג מ- 0.250 ליש"ט לדולר.

המקור:
19.11.1967-15.05.1948 - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
17.10.1977-22.08.1971 - ילקוט הפרסומים

* יש התאמות חד-פעמיות
​​