נפח המסחר היומי מט"ח/שקל

דו"ח סיכום פעילות המסחר במט"ח/ שקל מבוסס על דיווחים יומיים של הבנקים המקומיים על פי יום קשירה, ומתייחס לעסקות מט"ח כנגד שקלים בלבד. סוגי העסקות הנכללים בדיווחי הבנקים הינם עסקות המרה (Spot, Same day ועסקות עתידיות - FORWARD), עסקות החלף (SWAP) ועסקות באופציה מעבר לדלפק (OTC).... להמשך​​​​​​

תאריך עדכון: 08/12/2022
תאריך עדכון: 12/01/2022
תאריך עדכון: 08/02/2021
תאריך עדכון: 14/01/2020
תאריך עדכון: 08/02/2021
תאריך עדכון: 08/02/2021
תאריך עדכון: 08/02/2021
תאריך עדכון: 08/02/2021
תאריך עדכון: 08/02/2021
תאריך עדכון: 08/02/2021
תאריך עדכון: 10/01/2012
תאריך עדכון: 03/01/2012
תאריך עדכון: 08/02/2021
תאריך עדכון: 08/02/2021
תאריך עדכון: 08/02/2021
תאריך עדכון: 08/02/2021
תאריך עדכון: 08/02/2021
תאריך עדכון: 08/02/2021
תאריך עדכון: 08/02/2021
תאריך עדכון: 08/02/2021
תאריך עדכון: 08/02/2021
תאריך עדכון: 08/02/2021