סיכום הפעילות במסחר מט"ח\שקל

החטיבה למידע וסטטיסטיקה
האגף לסטטיסטיקה
היחידה לשוק מט"ח ולדיווחים ישירים

 
 
דו"ח סיכום פעילות המסחר במט"ח/ שקל מבוסס על דיווחים יומיים של הבנקים המקומיים על פי יום קשירה, ומתייחס לעסקות מט"ח כנגד שקלים בלבד. סוגי העסקות הנכללים בדיווחי הבנקים הינם עסקות המרה (Spot, Same day ועסקות עתידיות - FORWARD), עסקות החלף (SWAP) ועסקות באופציה מעבר לדלפק (OTC).

בעקבות השינוי במדיניות בנק ישראל בשוק מט"ח בחודש אוגוסט 2009 שונתה מתכונת הפרסום והיא כוללת החל מה-8.8.2009:
 
 1. פרסום יומי: המחזור בשוק מט"ח בפיגור של 3 ימי מסחר, לפי מכשירים: עסקאות מרה, עסקאות החלף ואופציות OTC.
 2. פרסום שבועי: ממוצע יומי של סך כל המחזור בשוק מט"ח בשבוע המסחר החולף (מיום ב' עד יום ו') לפי מכשירים ולפי תושבות (תושבי ישראל ותושבי חוץ). הנתון יתפרסם ביום רביעי של השבוע העוקב.
 3. פרסום חודשי: סיכום חודשי של המחזור בשוק המט"ח לפי מגזרים (בנקים זרים, תושבי חוץ אחרים, בנק ישראל, בנקים מקומיים, ותושבי ישראל אחרים) ושל מכשירים. הנתון יתפרסם בראשית החודש, בסמוך לפרסום יתרות המט"ח שבידי בנק ישראל.
 
רציפות הנתונים:
 •  החל מה-1 ביולי 2008 מתקבלים הנתונים ממערכת דיווח חדשה ולכן קיים שבר בסדרת הנתונים במועד זה.
 •  החל מה-1 באוגוסט 2009 עוברים הנתונים תהליך התאמה חדש (נתונים אלו מוצגים החל מה-1 בינואר 2009).
בקובץ הנתונים לשנת 2009 (תחת הלשונית "גרסה ישנה") מוצגים במקביל הנתונים שפורסמו עד ה-8.8.2009 - במתכונת הישנה וללא תהליך ההתאמה (עד יולי 2009).
 
הבהרות 
 1. בנקים מקומיים: התאגידים הבנקאים בעלי פעילות במט"ח שמקום מושבם בישראל, לרבות סניפים של מוסדות פיננסים זרים שמקום מושבם בישראל. 
 2. מוסדות פיננסים זרים: תאגידים בנקאים שמקום מושבם בחו"ל, לרבות סניפים של בנקים מקומיים שמקום מושבם בחו"ל ובתי השקעות זרים. 
 3. תושבי חוץ אחרים: יחידים וחברות זרות שאינן תאגידים בנקאיים או בתי השקעה זרים. 
 4. תושבי ישראל אחרים: יחידים וחברות ישראליות שאינן תאגידים בנקאיים או בתי השקעה זרים. לרבות חברות בנות או גופים אחרים הקשורים לבנק המדווח. 
 5. לקוחות אחרים (במתכונת הישנה): תושבי חוץ אחרים + תושבי ישראל אחרים. 
 6. עסקות החלף: בהתאם להגדרות ה- BIS הנתונים כוללים רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, דהיינו את הערך הנומינלי של העסקה.  
 7. עסקות במטבעות שאינן דולר מדווחות ע"פ ערכן הדולרי.
 8. פעילות בנק ישראל: עד ה-31.7.2009 נכללו במגזר ה"לקוחות האחרים". לאחר מכן, בדו"ח השבועי ב"תושבי ישראל" ובדו"ח החודשי בנפרד.
 9. הנתונים אינם סופיים והם מתעדכנים מעת לעת לפי דיווחים מעודכנים של הבנקים.
​​