אודות פעילות חטיבת השווקים

​לחטיבת השווקים שלושה תפקידים עיקריים:

ליישם את המדיניות המוניטרית שקובע בנק ישראל באמצעות מגוון של כלים מוניטריים - מכרזים מוניטריים, מכרזי מק"מ ומכרזי ריפו - וכן באמצעות התערבות בעת הצורך במסחר במק"מ ובאג"ח בבורסה לניירות ערך.
למידע נוסף על הכלים המוניטריים

להחזיק את יתרות מטבע החוץ של המדינה ולנהלן
יתרות מטבע החוץ של המדינה הן עיקר הרזרבה במטבע חוץ, העומדת לרשות המשק. היתרות נחוצות לבנק ישראל כדי לספק נזילות במטבע חוץ בעת הצורך – בין היתר למימון פירעון החוב של המדינה והוצאות חריגות של הממשלה על יבוא בשעת חירום, לאספקת נזילות בעת משבר פיננסי או למכירת מטבע חוץ בעת הצורך.

לתמוך בפעילות הסדירה של שוק מטבע החוץ בישראל ולפרסם שער חליפין יציג

חטיבת השווקים בבנק ישראל עוקבת אחרי התפתחויות שוטפות בשוק מטבע החוץ, מנתחת אותן ומבצעת את מדיניות שער החליפין של הבנק. המסחר במטבע חוץ מתנהל בעיקר בין הבנקים לבין לקוחותיהם בארץ ובחו"ל ובין הבנקים לבין עצמם. בכל יום עסקים במטבע חוץ מפרסם בנק ישראל את שערי החליפין היציגים של השקל מול מטבעות זרים, המבוססים על השערים בשוק בעת קביעתם.
​​