הסבר על קובץ XML של שערי חליפין

​בקובץ מספר משתנים ששמותיהם מסבירים את עצמם. המשתנה <CHANGE> מתאר את שיעור השינוי באחוזים לעומת שער החליפין הקודם שפורסם.

קיימת אפשרות לקבל קובץ xml ובו מטבע אחד בלבד, קובץ xml לתאריך מסויים השונה ממועד הפרסום האחרון או קובץ xml ובו מטבע אחד בלבד לתאריך מסוים. הדבר נעשה ע"י הוספת פרמטר מתאים בסוף כתובת הקובץ.

הערכים האפשריים לקוד מטבע הם:
 
​01 דולר​ ארצות הברית​
02​ לירה​ בריטניה​
03​ כתר​ שוודיה​
05​ פרנק​ שוויץ​
06​ דולר​ קנדה​
12​ כתר​ דנמרק​
17​ רנד​ דרום אפריקה​
18​ דולר​ אוסטרליה​
27​ אירו​ האיחוד המוניטרי האירופי​
28​ כתר​ נורווגיה​
31​ יין​ יפן​
69​ דינר​ ירדן (שטרי כסף)​
70​ לירה​ לבנון (שטרי כסף)​
79​ לירה​ מצרים (שטרי כסף)

 


הפרמטרים לבחירה:

​curr=nn? לקבלת קובץ ובו שער חליפין למטבע מסוים ליום האחרון. nn הוא קוד המטבע.​
rdate=yyyymmdd?​ לקבלת קובץ ובו שערי חליפין לתאריך מסוים. יש לכתוב את התאריך בפורמט של yyyymmdd.​
rdate=yyyymmdd&curr=nn?  ​ לקבלת קובץ  ובו שער חליפין לתאריך מסוים ולמטבע  מסוים.​
     

דוגמאות:

כדי לקבל קובץ xml ובו שער הדולר בלבד, יש לפנות אל הקישור הבא:

http://www.boi.org.il/currency.xml?curr=01

כדי לקבל קובץ xml ובו שערי חליפין לתאריך 03 בינואר 2013, יש לפנות אל הקישור הבא:

http://www.boi.org.il/currency.xml?rdate=20130103

כדי לקבל קובץ xml עם שער חליפין לתאריך 03 בינואר 2013 ובו שער הדולר בלבד יש לפנות אל הקישור הבא:

http://www.boi.org.il/currency.xml?rdate=20130103&curr=01

 

לקבלת פרטים נוספים ועזרה לגבי קובץ ה-xml ניתן לפנות אל: webmaster@boi.org.il

 

​ ​