הודעות לעיתונות בנושא יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ