חובת הנזילות

בהתאם לסעיף 38 לחוק בנק ישראל (2010) מוטלת על התאגידים הבנקאיים "חובת נזילות" - חובה להחזיק "נכסים נזילים" כרזרבה בהתאם להוראות הנזילות.
"נכסים נזילים" - נכסים אלו הם חלק מבסיס הכסף וכוללים את המזומן שבכספות הבנקים ואת חשבונות העו"ש של הבנקים בבנק ישראל.
 
שיעור חובת הנזילות תלוי בסוג הפיקדון: 6% על פיקדונות עו"ש, 3% פיקדון לטווח של שבוע עד שנה, ולפיקדונות מעל שנה אין חובת נזילות.
החל מה-27/1/2011, הוגדרה חובת נזילות של 10% על עסקות בנגזרי מט"ח מול תושבי חוץ (swap ו-forward).  חובת נזילות זו בוטלה ב-30/10/14.
 
בנק ישראל אינו משלם לבנקים ריבית על חובת הנזילות ועל עודפי הנזילות.


הוראות בנק ישראל (ריבית על גרעונות בנזילות)(תיקון), התשפב-2022)​

הוראות בנק ישראל (ריבית על גרעונות בנזילות)(תיקון) התשף-2020

הוראות בנק ישראל (ריבית על גרעונות בנזילות) (תיקון), התשע"ט-2019

הוראות בנק ישראל (ריבית על גרעונות בנזילות) (תיקון), התשע"ח-2018​

הוראות בנק ישראל (ריבית על גרעונות בנזילות) (תיקון), התשע"ח-2017

הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים), התשל"א - 1971

תיקון 2011 - חובת נזילות נגזרי מט"ח

הוראות בנק ישראל (ריבית על גרעונות בנזילות), ת​​​ש''ם - 1980 

הוראות בנק ישראל (ריבית על גרעונות בנזילות) (תיקון), התשעז-2016. 

הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים) (תיקון), התשעז-2016. 

תיקון 2014 - חובת נזילות נגזרי מט"ח​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​