ריביות התלבור הקובעות

חפש
עדכון אחרון: 08/03/2021
התקופה השער שינוי יומי
ON 0.100 ללא שינוי
M1 0.099 ללא שינוי
M3 0.098 ללא שינוי
M6 0.099 ללא שינוי
M9 0.101 ללא שינוי
Y 0.104 0.001%

ריבית התלבור היא ריבית להלוואות בין-בנקאיות, המחושבת ומתפרסמת בכל יום עסקים באמצעות מפיץ המידע "רויטרס". הריבית מחושבת על פי הצעות הריבית של כמה בנקים מסחריים (להלן: "התורמים"). בשאלות, ניתן לפנות אל הגב' קטי כהן בטל' 02-6552306.

ריביות התלבור הקובעות לפי תקופות ולטווח תאריכים
*ניתן לבחור עד ששה ריביות התלבור בו-זמנית, באמצעות לחיצה על המקש ctrl
אופן הצגת הנתונים
חפש
חפש

ריבית התלבור היא ריבית להלוואות בין-בנקאיות, המחושבת ומתפרסמת בכל יום עסקים באמצעות מפיץ המידע "רויטרס". הריבית מחושבת על פי הצעות הריבית של כמה בנקים מסחריים (להלן: "התורמים"). בשאלות, ניתן לפנות אל הגב' קטי כהן בטל' 02-6552306.