נתונים

​בנק ישראל מפרסם נתונים על כלי המדיניות המוניטרית ועל שוק מטבע החוץ. לוחות גרפים וסדרות בתחומים אלה מוצגים באתר האינטרנט תחת "סטטיסטיקה". לחיצה על קישור לדף הנתונים בתחום הכלים המוניטריים ושוק הכספים, או לדף הנתונים בתחום שוק מטבע חוץ, מעבירה את הגולש מעולם התוכן של השווקים לעולם התוכן הרלבנטי בסטטיסטיקה.

לנתונים בתחום הכלים המוניטריים ושוק הכספים

לנתונים בתחום שוק מטבע החוץ​​