נתונים בנושא מדיניות מוניטרית ואינפלציה

בנק ישראל מפרסם נתונים על  המדיניות המוניטרית האינפלציה. לוחות גרפים וסדרות בתחומים אלו מוצגים באתר האינטרנט תחת "סטטיסטיקה". לחיצה על הקישור לדף הנתונים בתחום המדיניות המוניטרית והאינפלציה, מעבירה את הגולש מעולם התוכן של המדיניות המוניטרית לעולם התוכן הרלבנטי בסטטיסטיקה​

לנתונים בתחום מדיניות מוניטרית ואינפלציה​​