סיכומי דיוני הריבית

​בהתאם לסעיף 19 (א) לחוק בנק ישראל, הוועדה המוניטרית מפרסמת לציבור את סיכומי דיוניה לקבלת החלטות הריבית. סיכומי הדיונים מתפרסמים כשבועיים לאחר קבלת ההחלטה. הצגת סיכומי הדיונים, על פי המתכונת המקובלת בבנקים המרכזיים של המדינות המתקדמות בעולם, נועדה להגביר את השקיפות של מדיניות הריבית. פרסום סיכומי הדיונים הוא נדבך בהגברת השקיפות, נוסף על פרסומים אחרים, והוא מאפשר לציבור, לכנסת ולממשלה להעמיק את הבנתם בנושא מדיניות הריבית של בנק ישראל.​​​​​​