מועדי ההודעות על שינויים ב"ריבית המוצהרת" של בנק ישראל ותאריך תחולתם - 2018-2019

הודעות אלה מתפרסמות במועדים שלהלן בשעה 16:00. לתשומת לבכם: יתכנו שינויים במועדים המפורטים בלוח ועל כך תבוא הודעה מראש.                         מועדי החלטות ריבית לשנת 2018                         


תארי​ך פרס​ום ריבית

תאריך תחולת ריבית

תאריך תחילת תקופת הנזילות

10/01/2018

14/0​1/2​018

11/01/2018

26/02/2018

02/03/2018

01/03/2018

16/04/2018

20/04/2018

12/04/2018

28/05/2018

31/05/2018

31/05/2018

09/07/2018

12/07/2018

12/07/2018

29/08/2018

02/09/2018

30/08/2018

08/10/2018

11/10/2018

11/10/2018

26/11/2018

29/11/2018

29/11/2018             

מועדי החלטות ריבית לשנת 2019

   ​​​  

תאר​יך פרסום ריבית

תאריך תחולת ריבית

תאריך תחילת תקופת הנזילות

07/01/2019

10/01/2019

​​10/01/2019

25/02/2019

28/02/2019

28/02/2019

08/04/2019

11/04/2019

11/04/2019

20/05/2019

23/05/2019

23/05/2019

08/07/2019

11/07/2019

11/07/2019

28/08/2019

01/09/2019

29/08/2019

07/10/2019

11/10/2019

10/10/2019

25/11/2019

28/11/2019

28/11/2019

​​