מועדי ההודעות על שינויים ב"ריבית המוצהרת" של בנק ישראל ותאריך תחולתם - 2019-2020

הודעות אלה מתפרסמות במועדים שלהלן בשעה 16:00. לתשומת לבכם: יתכנו שינויים במועדים המפורטים בלוח ועל כך תבוא הודעה מראש.


מועדי החלטות ריבית לשנת 2019

תאריך פרסום הריבית

תאריך תחולת הריבית

תאריך תחילת תקופה הנזילות

07/01/2019

10/01/2019

10/01/2019

25/02/2019

28/02/2019

28/02/2019

08/04/2019

11/04/2019

11/04/2019

20/05/2019

23/05/2019

23/05/2019

08/07/2019

11/07/2019

11/07/2019

28/08/2019

01/09/2019

29/08/2019

07/10/2019

11/10/2019

10/10/2019

25/11/2019

28/11/2019

28/11/2019
מועדי החלטות ריבית לשנת 2020

תאריך פרסום הריבית

תאריך תחולת הריבית

תאריך תחילת תקופה הנזילות

09/01/2020

13/01/2020

09/01/2020

24/02/2020

27/02/2020

27/02/2020

06/04/2020

10/04/2020

02/04/2020

25/05/2020

28/05/2020

28/05/2020

06/07/2020

09/07/2020

09/07/2020

24/08/2020

27/08/2020

27/08/2020

22/10/2020

26/10/2020

22/10/2020

30/11/2020

03/12/2020

03/12/2020