התפקיד העיקרי של בנק ישראל הוא לשמור על ערך הכסף, כלומר על יציבות המחירים. תפקידים נוספים הם תמיכה בהשגת מטרות אחרות של המדיניות הכלכלית של הממשלה, במיוחד ... המשך הכתבה בנושא ניהול המדיניות המוניטרית ...

הודעות לעיתונות - ריבית בנק ישראל

סיכומי הדיונים לקבלת החלטות הריבית