דוברות והסברה כלכלית – בנק ישראל

בנק ישראל הוא אחד המוסדות הכלכליים החשובים במשק הישראלי. הבנק ופעולותיו מסוקרים בהיקף רחב על ידי התקשורת הכלכלית.

לשכת הדוברות וההסברה הכלכלית של בנק ישראל, שבראשה עומד דובר הבנק, אחראית על הסברת פעולות הבנק באמצעות פרסום מידע, הוצאת הודעות לעיתונות, תדרוכי עיתונאים ועוד. הלשכה מפרסמת הודעות לעיתונות בנושאים שונים הקשורים לפעילות הבנק, הן בתדירות קבועה (חודשית, רבעונית או שנתית) והן בעקבות אירועים חד-פעמיים. ההודעות נשלחות לתקשורת באמצעים שונים ומופיעות במקביל באתר האינטרנט של הבנק. נוסף על ההסברה היזומה מטפלת הלשכה בפניות רבות שמגיעות לבנק מידי יום מעיתונאים מגופי תקשורת בארץ ובחו"ל.

צוות הלשכה מונה ארבעה עובדים: דובר, סגן הדובר, רכזת דוברות ועוזר לדובר. כחלק מתפיסת ההסברה הכלכלית של בנק ישראל, הדובר וסגנו הם עובדים בעלי השכלה כלכלית, שמילאו בעבר תפקידים כלכליים בבנק. נוסף על אלה נעזר הבנק ביועצי תקשורת חיצוניים.

ללוח הפרסומים של הודעות מתוכננות לחודשים הקרובים

לקובץ הסבר על הודעות קבועות​

 לקריאת דו"ח פעילות בנק ישראל בזווית התקשורתית וההסברה לציבור לשנת 2020 - דוח זה מרכז את מאות ההודעות לעיתונות שפורסמו דרך הדוברות בבנק ישראל בשנת 2020 ועסקו במשבר הכלכלי​.


​צוות הדוברות:

  • דובר הבנק - מר אורי ברזני
  • סגן דובר הבנק - מר דניאל שלומיוק
  • רכזת דוברות - גב' מיטל רולניצקי
  • עוזר לדובר - מר אבשלום ברנוביץ'

דרכי יצירת קשר:

  • כתובת הדוא"ל: spokesman@boi.org.il
  • מספרי הטלפון בלשכה: 02-6552712, 02-6552713
  • מספר הפקס בלשכה: 02-6669771​​​​

​​​​​​​ ​​​