קטלוג הפרסומים של בנק ישראל

 

 

שם הפרסום ה​​מחיר בש"ח   
חטיבת המחקר
דו"ח בנק ישראל 92
סקר בנק ישראל  34
הפיקוח על הבנקים
מערכת הבנקאות בישראל, סקירה שנתית  84
יחסי בנק - לקוח, חקיקה והוראות 40
חשבות מערכות תשלומים וסליקה
דין וחשבון כספי  24
מערכות התשלומים והסליקה בישראל, הספר האדום 84
מחלקת המטבע
סקירה שנתית  37
השטרות והמטבעות בישראל, 2006-1927 98

תחום היציבות הפיננסית

                                                               

 

 

מבט סטטיסטי   40
 
הפרסומים בסעיף זה ניתנים לרכישה, ביחידת ההוצאה לאור בבנק ישראל.
ניתן לרכוש ע"י  משלוח שיק לפקודת בנק ישראל , אל: יחידת ההוצאה לאור, ת"ד 780, ירושלים,
או באמצעות כרטיסי אשראי (ישראכרט, ויזה, דיינרס, ויזה-אלפא, גולד מאסטר, אמריקן אקספרס), במספר טלפון  02-655-2767;
פקס' 02-666-9767, או באמצעות e-mail אל:  matilda.kahn@boi.org.il

 
 
מידע מתעדכן בדפי חילוף 
שם הפרסום תכיפות העדכון פריטים המחיר לשנה בש"ח  
שערים יציגים (דו לשוני) ריכוז שבועי ללא עוקדן 235
הוראות ניהול בנקאי תקין  פעמים מספר בשנה  כולל עוקדן 500
עוקדן 30
חידוש מנוי 450
הוראות הדיווח לציבור  פעמים מספר בשנה  כולל עוקדן 500
עוקדן 30
חידוש מנוי 450
הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים פעמים מספר בשנה  חידוש מנוי 450
 עוקדן 30
 ____________________________________________________________________________________
 

הפרסומים בסעיף זה ניתנים לרכישה, על בסיס מנוי לשנה, ביחידת ההוצאה לאור בבנק ישראל.
ניתן לרכוש ע"י  משלוח שיק לפקודת בנק ישראל , אל: יחידת ההוצאה לאור, ת"ד 780, ירושלים,
או באמצעות כרטיסי אשראי (ישראכרט, ויזה, דיינרס, ויזה-אלפא, גולד מאסטר, אמריקן אקספרס),
במספר טלפון  02-655-2767;
פקס' 02-666-9767
או באמצעות e-mail אל:  matilda.kahn@boi.org.il
 
 

 

שיקים דחויים יוחזרו לשולחיהם!  
​​​