לוח פרסומים להודעות קבועות
 
תאריך יום בשבוע הודעה
07/07/2019 א יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יוני 2019
08/07/2019 ב ריבית בנק ישראל
08/07/2019 ב התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר
08/07/2019 ב דברי הנגיד בתדרוך העיתונאים אודות המדיניות המוניטרית
​​18/07/2019 ה הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים לחודש יוני 2019
22/07/2019 ב סיכום דיוני הריבית
23/07/2019​ ​ג ​המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש יוני 2019
24/07/2019 ד מפגש החזאים הפיננסיים
30/07/2019 ג שוק מטבע החוץ בבנק ישראל לרבעון השני לשנת 2019
07/08/2019 ד יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יולי 2019
20/08/2019 ג הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים לחודש יולי 2019
20/08/2019 ג המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש יולי 2019
29/08/2019 ה ריבית בנק ישראל
05/09/2019 ה יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוגוסט 2019
12/09/2019 ה סיכום דיוני הריבית
18/09/2019 ד מצבת הנכסים והתחייבויות של המשק מול חו"ל לרבעון השני לשנת 2019
18/09/2019 ד הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים, אוגוסט 2019
22/09/2019 א התפתחות החוב של המגזר הפרטי (הלא פיננסי) לרבעון השני לשנת 2019
23/09/2019 ב המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש אוגוסט 2019
25/09/2019 ד תיק הנכסים של הציבור לרבעון השני לשנת 2019


*שינויים בלוח יתפרסמו בדף זה
​​​​​​​​​​