לוח פרסומים להודעות קבועות

  • ​בשל הנסיבות החריגות הקשורות למגפת COVID-19 הנוכחית, יתכן שיהיה עיכוב בפרסום של נתונים מסוימים באתר. במהלך תקופה זו, בנק ישראל יהיה מחויב לפרסם נתונים ככל שיתאפשר במתכונת העבודה הנוכחית. אנו נחזור ללוח הזמנים הרגיל שלנו ברגע שהתנאים יאפשרו זאת.

תאריך יום בשבוע הודעה
06/04/2021 ג דוח בנק ישראל
07/04/2021 ד יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מרץ 2021
19/04/2021 ב ריבית בנק ישראל
19/04/2021 ב דברי הנגיד בתדרוך העיתונאים אודות המדיניות המוניטרית
19/​​04/2021 ב התחזית המקרו כלכלית של חטיבת המחקר
21/04/2021 ד הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים לחודש מרץ 2021
27/04/2021 ג המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש מרץ 2021
03/05/2021 ב סיכום דיוני הריבית
06/05/2021 ה יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אפריל 2021
23/05/2021 א הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים לחודש אפריל 2021
25/05/2021 ג המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש אפריל 2021
31/05/2021 ב ריבית בנק ישראל
07/06/2021 ב יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מאי 2021
14/06/2021 ב סיכום דיוני הריבית
20/06/2021 א הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים, מאי 2021
21/06/2021 ב תיק הנכסים של הציבור לרבעון הראשון לשנת 2021
22/06/2021 ג המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש מאי 2021
23/06/2021 ד התפתחות החוב של המגזר הפרטי (הלא פיננסי) לרבעון הראשון לשנת 2021
27/06/2021 א מצבת הנכסים והתחייבויות של המשק מול חו"ל לרבעון הראשון לשנת 2021
28/06/2021 ב שוק מטבע החוץ בבנק ישראל לרבעון הראשון לשנת 2021
​​
*שינויים בלוח יתפרסמו בדף זה
​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​
​​​​​​​​​​​