לוח פרסומים להודעות קבועות

  • ​בשל הנסיבות החריגות הקשורות למגפת COVID-19 הנוכחית, יתכן שיהיה עיכוב בפרסום של נתונים מסוימים באתר. במהלך תקופה זו, בנק ישראל יהיה מחויב לפרסם נתונים ככל שיתאפשר במתכונת העבודה הנוכחית. אנו נחזור ללוח הזמנים הרגיל שלנו ברגע שהתנאים יאפשרו זאת.תאריך יום בשבוע הודעה
06/07/2020 ב ריבית בנק ישראל
06/07/2020 ב התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר
06/07/2020 ב דברי הנגיד בתדרוך העיתונאים אודות המדיניות המוניטרית
07/07/2020 ג יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יוני 2020
09/07/2020 ה מפגש החזאים הפיננסיים
15/07/2020 ד שוק מטבע החוץ בבנק ישראל לרבעון השני לשנת 2020
20/07/2020 א הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים לחודש יוני  2020
20/07/2020 ב סיכום דיוני הריבית 
02/08/2020 ב המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש יוני 2020
06/08/2020 ה יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יולי 2020
19/082020 ד הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים לחודש יולי 2020
23/08/2020 א המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש יולי 2020
24/08/2020 ב ריבית בנק ישראל
07/09/2020 ב יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוגוסט 2020
08/09/2020 ג סיכום דיוני הריבית
22/09/2020 ב הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים, אוגוסט 2020
24/09/2020 ה המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש אוגוסט 2020
16/09/2020 ד מצבת הנכסים והתחייבויות של המשק מול חו"ל לרבעון השני לשנת 2020
30/09/2020 ד התפתחות החוב של המגזר הפרטי (הלא פיננסי) לרבעון השני לשנת 2020
30/09/2020 ד תיק הנכסים של הציבור לרבעון השני שנת 2020


*שינויים בלוח יתפרסמו בדף זה
​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​
​​​​​​​