לוח פרסומים להודעות קבועות
 

תאריך יום בשבוע הודעה

 ​​​​​​​​​​​​​​​​
07/04/20​​19 א יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מרץ 2019
08/04/2019 ב ריבית בנק ישראל
08/04/2019 ב התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר
08/04/2019 ב דברי הנגיד בתדרוך העיתונאים אודות המדיניות המוניטרית
11/04/2019 ה מפגש החזאים הפיננסיים
18/04/2019 ה הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים לחודש מרץ 2019
18/04/2019 ה סיכום דיוני הריבית 
30/04/2019​ ​ג ​המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש מרץ 2019
07/05/2019 ג יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אפריל 2019
13/05/2019​ ​ב ​שוק מטבע החוץ בבנק ישראל לרבעון הראשון לשנת 2019
20/05/2019 ב ריבית בנק ישראל
21/05/2019​ ​ג ​הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים, אפריל 2019
29/05/2019 ד המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש אפריל 2019
03/06/2019 ב סיכום דיוני הריבית
06/06/2019 ה יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מאי 2019
18/06/2019​ ​ג ​מצבת הנכסים והתחייבויות של המשק מול חו"ל לרבעון הראשון לשנת 2019
19/06/2019 ד הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים, מאי 2019
23/06/2019 א התפתחות החוב של המגזר הפרטי (הלא פיננסי) לרבעון הראשון לשנת 2019
24/06/2019 ב המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש מאי 2019
25/06/2019 ג תיק הנכסים של הציבור לרבעון הראשון לשנת 2019
*שינויים בלוח יתפרסמו בדף זה
​​​​​​​