לוח פרסומים להודעות קבועות

  • ​בשל הנסיבות החריגות הקשורות למגפת COVID-19 הנוכחית, יתכן שיהיה עיכוב בפרסום של נתונים מסוימים באתר. במהלך תקופה זו, בנק ישראל יהיה מחויב לפרסם נתונים ככל שיתאפשר במתכונת העבודה הנוכחית. אנו נחזור ללוח הזמנים הרגיל שלנו ברגע שהתנאים יאפשרו זאת.


תאריך יום בשבוע הודעה
​​​


07/10/2020 ד יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ספטמבר 2020
20/10/2020 ג הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים לחודש ספטמבר 2020
22/10/2020 ה ריבית בנק ישראל
22/10/2020 ה התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר
22/10/2020 ה דברי הנגיד בתדרוך העיתונאים אודות המדיניות המוניטרית
28/10/2020 ד המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש ספטמבר 2020
28/10/2020 ד שוק מטבע החוץ בבנק ישראל לרבעון השלישי לשנת 2020
29/10/2020 ה מפגש החזאים הפיננסיים
05/11/2020 ה יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוקטובר 2020
05/11/2020 ה סיכום דיוני הריבית
18/11/2020 ד הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים לחודש אוקטובר 2020
25/11/2020 ד המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש אוקטובר 2020
30/11/2020 ב ריבית בנק ישראל
07/12/2020 א יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש נובמבר 2020
14/12/2020 ג סיכום דיוני הריבית
20/12/2020 א מצבת הנכסים והתחייבויות של המשק מול חו"ל לרבעון השלישי לשנת 2020
22/12/2020 ג הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים לחודש נובמבר 2020
28/12/2020 ב המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש נובמבר 2020
30/12/2020 ד התפתחות החוב של המגזר הפרטי (הלא פיננסי) לרבעון השלישי לשנת 2020
30/12/2020 ד תיק הנכסים של הציבור לרבעון השלישי לשנת 2020
​​
*שינויים בלוח יתפרסמו בדף זה
​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​
​​​​​​​​