לוח פרסומים להודעות קבועות

  • ​בשל הנסיבות החריגות הקשורות למגפת COVID-19 הנוכחית, יתכן שיהיה עיכוב בפרסום של נתונים מסוימים באתר. במהלך תקופה זו, בנק ישראל יהיה מחויב לפרסם נתונים ככל שיתאפשר במתכונת העבודה הנוכחית. אנו נחזור ללוח הזמנים הרגיל שלנו ברגע שהתנאים יאפשרו זאת.

תאריך יום בשבוע הודעה
03/10/​​2022 ב ריבית בנק ישראל
03/10/2022 ב​ התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר
03/10/2022 ב דברי הנגיד בתדרוך העיתונאים אודות המדיניות המוניטרית​
06/10/2022 ה מפגש החזאים הפיננסיים
06/10/2022 ה יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ספטמבר 2022
19/10/2022 ד סיכום דיוני הריבית
24/10/2022 ב הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים לחודש ספטמבר 2022
02/11/2022 ד המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש ספטמבר 2022
07/11/2022 ב יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוקטובר 2022
21/11/2022 ב ​ריבית בנק ישראל
22/11/2022 ג הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים אוקטובר 2022
28/11/2022 ב המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש אוקטובר  2022
01/12/2022 ה שוק מטבע החוץ לרבעון השלישי לשנת 2​​022
​05/12/2022 ​ב סיכום דיוני הריבית 
07/12/2022​ ד יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש נובמבר 2022
19/12/​2022 ב מצבת הנכסים והתחייבויות של המשק מול חו"ל לרבעון השלישי לשנת 2022
20/12/2022 ​ג ​המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש נובמבר 2022
22/12/2022​ ה הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים נובמבר 2022
26/12/2022​ ​ב תיק הנכסים של הציבור לרבעון השלישי לשנת 2022
27/12/2022 ג התפתחות החוב של המגזר הפרטי ( הלא פיננסי) לרבעון השלישי לשנת 2022
​​


*שינויים בלוח יתפרסמו בדף זה
​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​