לוח פרסומים להודעות קבועות
 

תאריך יום בשבוע הודעה
07/01/2019 ב יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש דצמבר 2018
07/01/2019 ב ריבית בנק י​​שראל
07/01/2019 ב התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר
07/01/2019 ב דברי הנגיד בתדרוך העיתונאים אודות המדיניות המוניטרית
10/01/2019 ה מפגש החזאים הפיננסיים
20/01/2019 א הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים, דצמבר 2018
21/01/2019 ב סיכום דיוני הריבית
27/01/2019 א המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש דצמבר 2018
27/01/2019 א שוק מטבע החוץ בבנק ישראל לרבעון הרביעי לשנת 2018
07/02/2019 ה יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ינואר 2019
19/02/2019 ג הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים, ינואר 2019
24/02/2019 א המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש ינואר 2019
25/02/2019 ב ריבית בנק ישראל
07/03/2019 א יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש פברואר 2019
11/03/2019 ב סיכום דיוני הריבית
19/03/2019 ג הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים, פברואר 2019
20/03/2019 ד המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש פברואר 2019
24/03/2019 א התפתחות החוב של המגזר הפרטי (הלא פיננסי) לרבעון הרביעי לשנת 2018
25/03/2019 ב תיק הנכסים של הציבור לרבעון הרביעי לשנת 2018
26/03/2019 ג מצבת הנכסים והתחייבויות של המשק מול חו"ל לרבעון הרביעי לשנת 2018
31/03/2019 א דוח בנק ישראל 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

*שינויים בלוח יתפרסמו בדף זה