לוח פרסומים להודעות קבועות

  • ​בשל הנסיבות החריגות הקשורות למגפת COVID-19 הנוכחית, יתכן שיהיה עיכוב בפרסום של נתונים מסוימים באתר. במהלך תקופה זו, בנק ישראל יהיה מחויב לפרסם נתונים ככל שיתאפשר במתכונת העבודה הנוכחית. אנו נחזור ללוח הזמנים הרגיל שלנו ברגע שהתנאים יאפשרו זאת.

תאריך יום בשבוע הודעה
29/06/2021​ ​ג ​המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש מאי 202​1
30/06/2021​ ​ד ​תיק הנכסים של הציבור לרבעון הראשון לשנת 2021
05/07/2021 ב ריבית בנק ישראל
0​​5/07/2021 ב דברי הנגיד בתדרוך העיתונאים אודות המדיניות המוניטרית
05/07/2021 ב התחזית המקרו כלכלית של חטיבת המחקר
07/07/2021 ד יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יוני 2021
08/07/2021 ה מפגש החזאים הפיננסיים
19/07/2021 ב סיכום דיוני הריבית
21/07/2021 ד הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים לחודש יוני 2021
25/07/2021 א המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש יוני 2021
05/08/2021 ה יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יולי 2021
19/08/2021 ה הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים לחודש יולי 2021
23/08/2021 ב ריבית בנק ישראל
24/08/2021 ג המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש יולי 2021
05/09/2021 א יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוגוסט 2021
05/09/2021 א סיכום דיוני הריבית
12/09/2021 א שוק מטבע החוץ, רבעון השני לשנת 2021
14/09/2021 ב מצבת הנכסים והתחייבויות של המשק מול חו"ל לרבעון השני לשנת 2021
29/09/2021 ד תיק הנכסים של הציבור לרבעון השני לשנת 2021
29/09/2021 ד המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש אוגוסט 2021
30/09/2021 ה התפתחות החוב של המגזר הפרטי (הלא פיננסי) לרבעון השני לשנת 2021
30/09/2021 ה הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים, אוגוסט 2021
​​
*שינויים בלוח יתפרסמו בדף זה
​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​
​​​​​​​​​​​​