לוח פרסומים להודעות קבועות
 

תאריך יום בשבוע הודעה
07/1​​0/2018 א המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש אוגוסט 2018
07/10/2018 א יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ספטמבר 2018
08/10/2018 ב ריבית בנק ישראל
08/10/2018 ב התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר
08/10/2018 ב דברי הנגידה בתדרוך העיתונאים אודות המדיניות המוניטרית
18/10/2018 ה מפגש החזאים הפיננסיים
18/10/2018 ה הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים, ספטמבר 2018
22/10/2018 ב סיכום דיוני הריבית
24/10/2018 ד שוק מטבע החוץ בבנק ישראל לרבעון השלישי לשנת 2018
31/10/2018 ד המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש ספטמבר 2018
07/11/2018 ד יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוקטובר 2018
20/11/2018 ג הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים, אוקטובר 2018
21/11/2018 ד המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש אוקטובר 2018
26/11/2018 ב ריבית בנק ישראל
06/12/2018 ה יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש נובמבר 2018
10/12/2018 ב סיכום דיוני הריבית
19/12/2018 ד הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים, נובמבר 2018
23/12/2018 א המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש נובמבר 2018
23/12/2018 א התפתחות החוב של המגזר הפרטי (הלא פיננסי) לרבעון השלישי לשנת 2018
24/12/2018 ב תיק הנכסים של הציבור לרבעון השלישי לשנת 2018
25/12/2018 ג מצבת הנכסים והתחייבויות של המשק מול חו"ל לרביעי השלישי לשנת 2018


בתחילת השנה עברו 2 הודעות חודשיות לתדירות רבעונית. 

יודגש כי בדומה להודעות הקודמות שעברו לתדירות רבעונית הנתונים החודשיים המעודכנים, יוסיפו להתעדכן ולהתפרסם באתר הבנק אך ללא הודעה לעיתונות. להלן פירוט ההודעות:

  1.       השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחו"ל – הפרסום החודשי ישולב  בהודעת ה-IIP הרבעונית (מצבת הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חו"ל).
  2.       שוק מטבע חוץ – מעבר לפרסום רבעוני של ההודעה במקום חודשי.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​