לוח פרסומים להודעות קבועות

  • ​בשל הנסיבות החריגות הקשורות למגפת COVID-19 הנוכחית, יתכן שיהיה עיכוב בפרסום של נתונים מסוימים באתר. במהלך תקופה זו, בנק ישראל יהיה מחויב לפרסם נתונים ככל שיתאפשר במתכונת העבודה הנוכחית. אנו נחזור ללוח הזמנים הרגיל שלנו ברגע שהתנאים יאפשרו זאת.

תאריך יום בשבוע הודעה
04/07/​​2022 ב ריבית בנק ישראל
04/07/2022 ב​ התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר
04/07/2022 ב דברי הנגיד בתדרוך העיתונאים אודות המדיניות המוניטרית​
07/07/2022 ה מפגש החזאים הפיננסיים
07/07/2022 ה יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יוני 2022
18/07/2022 ב סיכום דיוני הריבית
20/07/2022 ד הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים לחודש יוני 2022
24/07/2022 א המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש יוני 2022
04/08/2022 ה יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יולי 2022
21/08/2022 א הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים לחודש יולי 2022
22/08/2022 ב ריבית בנק ישראל
23/08/2022 ג המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש יולי 2022
05/09/2022 ב סיכום דיוני הריבית
06/09/2022​ ​ג שוק מטבע החוץ בבנק ישראל לרבעון השני לשנת 2022​
​07/09/2022 ד​ יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוגוסט 2022
11/09/2022​ ​א ​המסחר בשוק מטבע החוץ ברביע השני של 2022
20/09/2022​ ​ג תיק הנכסים של הציבור לרבעון השני לשנת 2022​
20/09/2022 ג מצבת הנכסים והתחייבויות של המשק מול חו"ל לרבעון השני לשנת 2022
22/09/2022​ ​ה הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים, אוגוסט 2022
22/09/2022​ ​ה המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש אוגוסט 2022
29/09/2022​​ ​ה ​​התפתחות החוב של המגזר הפרטי (הלא פיננסי) לרבעון השני לשנת 2022

*שינויים בלוח יתפרסמו בדף זה
​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​