לוח פרסומים להודעות קבועות
 
תאריך יום בשבוע הודעה
23/09/2019 ב המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש אוגוסט 2019
25/09/2019 ד תיק הנכסים של הציבור לרבעון השני לשנת 20190​​7/10/2019 ב יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ספטמבר 2019
07/10/2019 ב ריבית בנק ישראל
07/10/2019 ב התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר
07/10/2019 ב דברי הנגיד בתדרוך העיתונאים אודות המדיניות המוניטרית
10/10/2019 ה מפגש החזאים הפיננסיים
22/10/2019 ג סיכום דיוני הריבית
23/10/2019 ד הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים לחודש ספטמבר 2019
03/11/2019​ א המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש ספטמבר 2019
04/11/2019 ב שוק מטבע החוץ בבנק ישראל לרבעון השלישי לשנת 2019
07/11/2019 ה יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוקטובר 2019
19/11/2019 ג הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים לחודש אוקטובר 2019
25/11/2019 ב ריבית בנק ישראל
26/11/2019 ג המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש אוקטובר 2019
05/12/2019 ה יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש נובמבר 2019
09/12/2019 ב סיכום דיוני הריבית
17/12/2019 ג מצבת הנכסים והתחייבויות של המשק מול חו"ל לרבעון השלישי לשנת 2019
18/12/2019 ד הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים, אוגוסט 2019
22/12/2019 א התפתחות החוב של המגזר הפרטי (הלא פיננסי) לרבעון השלישי לשנת 2019
23/12/2019 ב המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש נובמבר 2019
24/12/2019 ג תיק הנכסים של הציבור לרבעון השני לשנת 2019
*שינויים בלוח יתפרסמו בדף זה
​​​​​​​​​​​​