לוח פרסומים להודעות קבועות
 
תאריך יום בשבוע הודעה
07/01/2019 ג יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש דצמבר 2019
09/01/2019 ה​​ ריבית בנק ישראל
09/01/2019 ה התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר
09/01/2019 ה דברי הנגיד בתדרוך העיתונאים אודות המדיניות המוניטרית
16/01/2019 ה מפגש החזאים הפיננסיים
20/01/2020 ב הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים לחודש דצמבר 2019
23/01/2020 ה סיכום דיוני הריבית
26/01/2020 ה המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש דצמבר 2019
06/02/2020 ה יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ינואר 2020
19/02/2020 ד הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים לחודש ינואר 2020
23/02/2020 א המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש ינואר 2020
24/02/2020 ב ריבית בנק ישראל
05/03/2020 ה יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש פברואר 2020
09/03/2020 ב סיכום דיוני הריבית
19/03/2020 ה הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים, פברואר 2020
22/03/2020 א תיק הנכסים של הציבור לרבעון הרביעי לשנת 2019
23/03/2020 ב המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש פברואר 2020
23/03/2020 ב התפתחות החוב של המגזר הפרטי (הלא פיננסי) לרבעון הרביעי לשנת 2019
24/03/2020 ג מצבת הנכסים והתחייבויות של המשק מול חו"ל לרבעון הרביעי לשנת 2019
25/03/2020 ד שוק מטבע החוץ בבנק ישראל לרבעון הרביעי לשנת 2019
*שינויים בלוח יתפרסמו בדף זה
​​​​​​​​​​​​​​​​​