לוח פרסומים להודעות קבועות

  • ​בשל הנסיבות החריגות הקשורות למגפת COVID-19 הנוכחית, יתכן שיהיה עיכוב בפרסום של נתונים מסוימים באתר. במהלך תקופה זו, בנק ישראל יהיה מחויב לפרסם נתונים ככל שיתאפשר במתכונת העבודה הנוכחית. אנו נחזור ללוח הזמנים הרגיל שלנו ברגע שהתנאים יאפשרו זאת.

תאריך יום בשבוע הודעה
04/01/2021 ב ריבית בנק ישראל
04/01/2021 ב התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר
04/01/2021 ב​ דברי הנגיד בתדרוך העיתונאים אודות המדיניות המוניטרית
07/01/2021 ה יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש דצמבר 2020
07/01/2021 ה מפגש החזאים הפיננסיים
18/01/2021 ב סיכום דיוני הריבית
20/01/2021 ד הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים לחודש דצמבר 2020
25/01/2021 ב המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש דצמבר 2020
07/02/2021 א יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ינואר 2021
10/02/2021​ ​ב שוק מטבע החוץ ב​נק ישראל לרבעון הרביעי לשנת 2020
21/02/2021 א הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים לחודש ינואר 2021
22/02/2021 ב ריבית בנק ישראל
23/02/2021 ג המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש ינואר 2021
07/03/2021 ה יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש פברואר 2021
08/03/2021 ב סיכום דיוני הריבית
18/03/2021 ה הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים, פברואר 2021
22/03/2021 ב תיק הנכסים של הציבור לרבעון הרביעי לשנת 2020
23/03/2021 ג המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש פברואר 2021
23/03/2021 ג התפתחות החוב של המגזר הפרטי (הלא פיננסי) לרבעון הרביעי לשנת 2020
24/03/2021 ד מצבת הנכסים והתחייבויות של המשק מול חו"ל לרבעון הרביעי לשנת 2020
​​​​
*שינויים בלוח יתפרסמו בדף זה
​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​
​​​​​​​​​​​