הרצאת מנכ"ל בנק ישראל, מר חזי כאלו, בנושא "היערכות בנק ישראל למעבר לכלכלה דיגיטלית".

14/01/2020
מנכ"ל בנק ישראל, מר חזי כאלו, השתתף בכנס במה: חברה, כלכלה, מדע וביטחון. 

במסגרת הכנס העביר המנכ"ל הרצאה בנושא "היערכות בנק ישראל למעבר לכלכלה דיגיטלית".