דבר הנגיד המיועד בעקבות החלטת הממשלה בדבר מינויו לתפקיד

18/11/2018 |  ירון אמיר
קישור לדבריו של פרופ' ירון בסרטון וידאו​

דבר הנגיד המיועד, פרופ' אמיר ירון, בעקבות החלטת הממשלה בדבר מינויו לתפקיד

 

                   שמחתי לקבל את החלטת הממשלה להמליץ לנשיא המדינה למנות אותי לנגיד בנק ישראל.

                   ברצוני להודות לראש הממשלה, לשר האוצר ולממשלת ישראל על האמון שניתן בי. זהו כבוד גדול עבורי לאייש את תפקיד הנגיד, 

                   שאותו מילאו לאורך השנים טובי כלכלני ישראל. 

                   אני מודע לכובד האחריות המוטלת על כתפיי, ואעשה כל שביכולתי כדי לבצר את חוסנה והמשך צמיחתה של כלכלת ישראל, באופן שהציבור 

                   כולו יהנה מפירותיה.

                   אני מודה לנגידה היוצאת, ד"ר קרנית פלוג, שמעבירה לידי מוסד מנוהל לתפארת, שמוביל כלכלה צומחת ויציבה, וגם לד"ר נדין בודו טרכטנברג, 

                   אשר משמשת כנגידה בפועל עד לכניסתי לתפקיד. 

                   אני נרגש לחזור לישראל לאחר השנים בהן שהיתי בארצות הברית לטובת עבודתי האקדמית, ורואה במשרה זו את פסגת דרכי המקצועית.  ​