מצגת הנגידה בפורום הכלכלניות של קרן המטבע - כלכלת ישראל ומעורבות הנשים בכלכלה המקומית והעולמית

29/04/2018 |  פלוג קרנית
נגידת בנק ישראל שבה מארה"ב, שם השתתפה בכנס האביב של קרן המטבע הבינלאומית והבנק העולמי בוושינגטון שעסק בתמונת המצב המקרו-כלכלית ובסיכונים לכלכלה הגלובלית.

במסגרת ביקורה השתתפה הנגידה במפגש פורום הכלכלניות של  קרן המטבע, שם הציגה מצגת בנושא כלכלת ישראל ומעורבות הנשים בכלכלה המקומית והעולמית (המצגת מצורפת​), במפגש על כלכלת ישראל במכון ברוקינגס, שם התקיים דיון בחוזקות ובאתגרים לכלכלת ישראל ובכנס לבנקאים מרכזיים באוניברסיטת קולומביה בניו-יורק, שעסק השנה בהשפעת הטכנולוגיה והמעורבות הפוליטית על הכלכלה העולמית ובהשפעות השונות של סביבת הריבית הגלובלית הנמוכה לאורך זמן.

בנוסף להשתתפות בכנסים, הנגידה קיימה פגישות עבודה עם בכירים בקרן המטבע העולמית ובבנק העולמי, נגידי בנקים מרכזיים, קובעי מדיניות וכלכלנים בכירים ממדינות שונות.

​​