המצגת שהעביר הנגיד לוועדת המדע והטכנולוגיה בכנסת

03/06/2013 |  פישר סטנלי