הרצאה בכנס בנק ישראל "יציבות מקרו פיננסית": המערכת הפיננסית והסביבה החברתית: נקודות עיקריות

14/06/2012 |  אופנבכר עקיבא, קהן מיכאל
  • ​מחקרים בעולם המתבססים על דיווחים למס הכנסה מצביעים על תרומה משמעותית של הכנסות מהון לאי-השוויון הכללי בהכנסות; זאת בשונה ממחקרים מבוססי סקרים.   
  • מנתונים חלקיים על הכנסות מהון בישראל, עולה שחלקם של העשירונים העליונים בהכנסות מהון גבוה בהרבה מחלקם של העשירונים התחתונים; על כן, משבר פיננסי, וירידת מחירי הנכסים הנלווית אליו, מביא לצמצום אי השוויון, אם כי כמובן שגם העשירונים התחתונים נפגעים ממנו.   
  • על פי מחקרים בעולם לא נמצא קשר אמפירי מובהק בין העלייה באי השוויון בהכנסות למשברים פיננסיים; זאת על רקע קיומם של אפיקי קשר שונים, הפועלים בכיוונים מנוגדים.   
  • בישראל חלה עלייה גדולה באי השוויון בשלושת העשורים האחרונים אולם המשברים הפיננסיים האחרונים הושפעו בעיקר מהדבקה מחו"ל ולא מבועת אשראי של משקי הבית, כפי שאירעה במשבר בחו"ל מ-2007 עד 2009.  

הרצאה זו נועדה להצביע על סוגיות חשובות בתחום זה שטרם נחקרו לעומק, לעתים בגלל מחסור בנתונים בסיסיים בתחום. ככלל, יציבות פיננסית ויציבות מחירים תורמות ללכידות החברתית ולצמצום פערים חברתיים כיון שהשכבות החלשות בדרך כלל נפגעות יותר מחוסר יציבות.
ההרצאה הנוכחית, עוסקת בשתי סוגיות ספציפיות מתוך המגוון הרב מאד של נושאים בתחום. 
הסוגיה הראשונה היא תרומת ההכנסה מהון לאי השוויון הכללי בהכנסות. מרבית הממצאים בעולם על המקורות לאי-שוויון בהכנסות מצביעים על תרומה נמוכה של ההון אך אלו מתבססים על סקרי הכנסות שאינן מכסים חלק משמעותי מההכנסות מהון או מסווגים אותן בצורה לא מדויקת. בארה"ב, אפילו על פי נתוני סקרי הכנסות, מדדי ג'יני של הכנסות מהון הם בסדר גודל כפול ממדדי ג'יני של הכנסות מעבודה; התרומה הנמוכה של הכנסות מהון לאי-השוויון בסך ההכנסות נובעת ממשקלן הנמוך (כפי שנמדד בסקרי ההכנסות) של הכנסות מהון בסך ההכנסות. לעומת זאת, בנתונים מדיווחים למס הכנסה ישנו משקל רב יותר להכנסות מהון ומאלה עולה תרומה משמעותית יותר של ההכנסות מהון לאי-השוויון. 
המשבר האחרון עורר עניין בקשר בין העלייה באי השוויון בהכנסות לבועות אשראי ומשברים פיננסיים, אך ללא ממצאים אמפיריים מובהקים. במחקרים בעולם שהציגו קשר חיובי בין עלייה באי שוויון למשברים פיננסיים – הערוץ דרכו נמצאה השפעה היה התפתחות של בועת אשראי, למשל, על רקע ניסיון לסייע למיעוטי יכולת באמצעות הגברת נגישותם לאשראי זול. גם ההשפעה של משבר פיננסי על אי השוויון איננה חד משמעית: מצד אחד הידוק פיסקאלי לאחר משבר בדרך כלל פוגע יותר בשכבות חלשות וגורם לעלייה באי השוויון אך מנגד פגיעת המשבר פיננסי בהכנסות מהון פוגעת יותר בעשירונים העליונים וגורמת לירידה באי השוויון כך שסך ההשפעה אינה ידועה מראש. 
מנתונים חלקיים על הכנסות מהון בישראל (סקר הכנסות, הפקדות לקופ"ג וקרנות השתלמות, ודיווחים ישירים למס הכנסה) עולה שחלקם של העשירונים העליונים בהכנסות מהון גבוה בהרבה מחלקם של העשירונים התחתונים ועל כן ההשפעה של משבר פיננסי על אי השוויון, כאשר לוקחים בחשבון את ההכנסות מהון, צפויה להביא לירידה באי השוויון. 
בישראל חלה עלייה גדולה באי השוויון בשלושה העשורים האחרונים, אך המשבר הפיננסי המשמעותי, משבר מניות הבנקים של 1983, התרחש עוד לפני העלייה באי השוויון. המשברים האחרונים שחווה המשק הישראלי, ב-2002 וב-2008, לא נבעו מבעיות בסיסיות במערכת הפיננסית המקומית, כפי שהיו במשבר הפיננסי בחו"ל מ-2007 עד 2009, אלא בעיקר מגורמים עולמיים. 

 

 

למצגת - לחץ כאן