"שווה לדעת"- הפיקוח על הבנקים מפרסם סדרת מדריכים בנושא צרכנות בנקאית במטרה להגביר את המודעות הפיננסית של הציבו​ר


הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל פועל להגברת המודעות הפיננסית בקרב אוכלוסיות שונות בחברה הישראלית: בשנים האחרונות התקיימו פעילויות למשקי בית, בני נוער, חיילים, אזרחים ותיקים והתפרסם חומר רב באתר האינטרנט של בנק ישראל.​     המדריך הראשון (קישור) הוא בנושא אשראי צרכני, ומטרתו לסייע לציבור לקבל החלטה מושכלת טרם לקיחת הלוואה. 

​      

     המדריך השני (קישור) הוא בנושא איתור חשבונות בנק ופקדונות ללא תנועה ומטרתו ​לסייע לציבור לאתר בקלות וללא עלות, כבעלי החשבון או יורשים, כספים המוגדרים כחשבונות בנק/פקדונות ללא תנועה.המדריך השלישי (קישור) הוא בנושא הוזלת עלויות בניהול חשבון הבנק ודמי השימוש בכרטיס האשראי.

                                                   
 
 
 
המדריך הרביעי (ק​ישור) הוא בנושא כרטיס לחיוב מיידי - דביט, ובו הרחבה על יתרונותיו של הכרטיס ומאפייניו.

​​​