"שווה לדעת"- הפיקוח על הבנקים מפרסם סדרת מדריכים בנושא צרכנות בנקאית במטרה להגביר את המודעות הפיננסית של הציבו​ר


הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל פועל להגברת המודעות הפיננסית בקרב אוכלוסיות שונות בחברה הישראלית: בשנים האחרונות התקיימו פעילויות למשקי בית, בני נוער, חיילים, אזרחים ותיקים והתפרסם חומר רב באתר האינטרנט של בנק ישראל.​      

  •          בדרך לקחת הלוואה?מדריך בנושא אשראי צרכני, ומטרתו לסייע לציבור לקבל החלטה מושכלת טרם לקיחת הלוואה.
          ​​


 
 
 


  • חשבון בנק משותף – מטרת המדריך היא להעלות למודעות הציבור את החשיבות בבחינת סוגיות מסוימות בעת קבלת החלטה על פתיחת חשבון משותף​
  •   אשראי מתגלגל -  מטרת המדריך היא להעלות למודעות הציבור את היתרונות והחסרונות שבשימוש בכרטיס אשראי מתגלגל​
​​​​​​​