עמדות צרכניות שהוגשו בהליך משפטי

במסגרת מילוי תפקידיו, מציג בנק ישראל במסגרות שונות עמדות מקצועיות עקרוניות, שככלל מבהירות את עמדת בנק ישראל לגבי הדין והאסדרה הקיימים, ולעתים אף לגבי אסדרה עתידית. עמדות אלו מוגשות בהליכים המתנהלים בבתי-המשפט.

בנק ישראל רואה חשיבות רבה בפרסום עמדות אלו הן למערכת הבנקאית והן לציבור הרחב, בין השאר הואיל ויש בהן כדי לחזק את הוודאות הרגולטורית ביחס לנושאים בהם הן עוסקות. בנוסף, הפרסום נדרש כחלק מעקרון השקיפות בדבר פעילותו של בנק ישראל לטובת הציבור.​ 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ל​תשומת לבכם, חלק מההליכים השיפוטיים המוצגים בדף זה עודם מתנהלים וטרם הוכרעו. 

​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​