התפתחות מדד העמלות של חמשת הבנקים הגדולים במחצית השניה של 1999

התפתחות מדד העמלות של חמשת הבנקים הגדולים
במחצית השניה של 1999
 
הבנק הבינלאומי הוא הזול ביותר מבין חמשת הבנקים הגדולים, במתן השירותים הבנקאיים השכיחים ביותר במחצית השניה של 1999 ואילו בנק הפעלים הוא הבנק היקר ביותר.
מדד העמלות של בנק הפועלים ירק ב- 3.2% מאז המחצית הראשונה של 1995 - השיעור הגבוה ביותר מבין חמשת הבנקים הגדולים - ואילו מדד העמלות של בנק המזרחי עלה ב- 3.2% באותה תקופה - השיעור הגבוה ביותר.
מדד העמלות הממוצע של חמשת הבנקים הגדולים ירד ב- 1.3% ריאלית מאז המחצית הראשונה של 1995.
מהפיקוח על הבנקים בבנק ישראל נמסר, כי בהשוואה של מדד העמלות - המשקף את העלות הממוצעת של שלושה עשר השירותים הבנקאיים השכיחים - נמצא, כי במחצית השניה של 1999, הבנק הבינלאומי הוא הבנק הזול ביותר מבין חמשת הבנקים הגדולים וזאת, בדומה למחצית הראשונה של השנה. עוד נמצא, כי בנק הפועלים הוא הבנק היקר ביותר וזאת, בעיקר עקב הפחתת מספר השאילתות ללא תשלום ע"י בנק הפועלים, מחמש לשלוש שאילתות בחודש, בעוד שיתר הבנקים פוטרים מתשלום חמש עד שש שאילתות בחודש, הניתנות במסופי המחשב.
במחצית השניה של 1999 עלה מדד העמלות הממוצע של חמשת הבנקים הגדולים עלייה ריאלית מזערית של 0.1% בלבד, לעומת המחצית הראשונה של 1999 וזאת, בעיקר כפיצוי עבור עליית מדד המחירים לצרכן בתקופה זו. כזכור, במחצית הראשונה של השנה עלו העמלות עליה ריאלית ניכרת של 4.4%, על רקע הירידה שנרשמה במדד המחירים לצרכן בחודשים הראשונים של השנה.
עוד נמסר מהפיקוח על הבנקים, כי בשנים האחרונות - החל מהמחצית הראשונה של שנת 1995 ועד סוף שנת 1999, ירד מדד העמלות הממוצע של חמשת הבנקים הגדולים בכ- 1.3% ריאלית. בתקופה זו ירד מדד העמלות של בנק הפועלים בשיעור הגבוה ביותר מבין חמשת הבנקים הגדולים - בכ- 3.2% ריאלית, ואילו מדד העמלות של בנק מזרחי עלה בשיעור הגבוה ביותר - כ-3.2% ריאלית.
בפיקוח על הבנקים שבים וממליצים ללקוחות הבנקים להמשיך ולהשוות בין תעריפי העמלות של הבנקים השונים, ולנסות להפחית עמלות שונות ע"י פנייה לסניף הבנק בו מתנהלים חשבונותיהם. פרסום מדד העמלות ע"י הפיקוח על הבנקים, נועד להעביר לציבור מידע על עלות השירותים הבנקאיים ללקוחות הבנקים, ובכך לתורם להגברת התחרות בענף זה.
בפיקוח על הבנקים מסבירים, כי מדד העמלות - המתפרסם עבור חמשת הבנקים הגדולים - מייצג את העלות הממוצעת של השירותים הבנקאיים השכיחים ביותר עפ"י משקלם בסך ההכנסות של הבנקים במהלך של חצי שנה עבור השנים 1995 - 1999. כמו כן, מדד העמלות מייצג את העלויות של שירותים בנקאיים אלו עבור לקוחות פרטיים ועסקים קטנים, ולא עבור כלל לקוחות הבנקים. העמלות הכלולות במדד הנוכחי הן: הנפקת שיק אישי, רשום פעולה בחשבון, דמי ניהול חשבון עו"ש פרטי, דמי ניהול חשבון חח"ד, תשלום חשבון בדלפק, הפקדת שיק דחוי, החזרת שיק למושך מסיבת "אין כיסוי מספיק", החזרת שיק למפקיד, קניה או מכירה של ני"ע, ביצוע חליפין במט"ח, משיכה שוטפת של שילתות ומידע, וחיוב שנתי עבור כרטיס למשיכת מזומן.