ב- 1 ביולי 2000 יפוג תוקפה של סידרת שטרי הכסף הישנה

26/03/2000
לכל ההודעות בנושא:
שטרות ומעות
ב- 1 ביולי 2000 יפוג תוקפה של סידרת שטרי הכסף הישנה
מבנק ישראל מבקשים להזכיר, כי ב1 ביולי 2000 יפוג תוקפה של סידרת שטרי הכסף הישנה. לפיכך, החל מתאריך זה, השטרות הישנים לא יהיו עוד הילך חוקי בישראל ולא ישמשו עוד כמזומן וכאמצעי תשלום.
ממחלקת המטבע בבנק ישראל נמסר, כי עד ה- 1 ביולי יוכל הציבור להחליף את השטרות הישנים בשטרות חדשים ללא עמלה בסניפי בנק ישראל ובסניפי הבנקים.  לאחר תאריך זה יוכל הציבור להמשיך ולהחליפם ללא עמלה עד תום שנת 2005, בסניפי בנק ישראל בירושלים ובתל-אביב.
 כזכור, בשנת 1995 החליט בנק ישראל על החלפת סדרת השטרות הקיימת - אשר התבצעה במהלך שנת 1999 - וזאת, לאור השיפורים הטכנולוגיים המשמעותיים שחלו בעולם בשנים אחרונות בתחום אמצעי הביטחון ואמצעי ההגנה על שטרי כסף מפני זיופים. רענון סימני הביטחון והחלפת שטרות אחת למספר שנים מקובלים במדינות מתקדמות רבות בעולם.
לבירורים בנושא זה ניתן לפנות למחלקת המטבע - טל: 02-6552857; פקס: 02-6552743. וללשכת הדובר- טל': 02-6552712; פקס:02-6528812.