התפתחות אמצעי התשלום ושיעור האינפלציה הצפוי - מארס 2000