מחלקת המטבע בבנק ישראל פרסמה היום את הסקירה השנתית לשנת 1999

25/04/2000
לכל ההודעות בנושא:
שטרות ומעות
מחלקת המטבע בבנק ישראל פרסמה היום את הסקירה השנתית לשנת 1999
שנת 1999 עמדה בסימן החלפתה של סידרת השטרות הישנים בסידרת שטרות חדשים שהנפיק בנק ישראל. כמו כן, עקב אי הוודאות ששררה בתקופת המעבר לשנת 2000, גדל באופן משמעותי, לקראת סוף השנה, היקף המזומנים שבידי הבנקים והציבור.
 
מחזור המטבע הסתכם בסוף 1999 ב- 15.6 מיליארדי ש"ח, לעומת 11.9 מיליארדים בסוף 1998. בממוצע שנתי, עלה מחזור המטבע ב- 1999 ב- 13%, לעומת עלייה של 8.8%  בתוצר המקומי הנומינלי באותה תקופה. 1999 היא השנה החמישית ברציפות שבה שיעור התרחבותו של מחזור המטבע גדול מזה של התוצר, וזאת לאחר שבמרבית התקופה שבין 1990 עד 1994 גדל מחזור המטבע בקצב נמוך מזה של התוצר.
מאמצע שנות ה- 80 חל גידול מתמיד של ערך מחזור המטבע לנפש וזאת, ככל הנראה, על רקע הירידה בשיעורי האינפלציה. עם זאת, אף ששיעורי האינפלציה ירדו לרמות נמוכות מאלו של תחילת שנות ה- 70, המחזור הריאלי של המטבע לנפש הגיע בסוף 1999 ל- 2,520 ש"ח לנפש, היקף נמוך מזה שבסוף  2630 - 1973 ש"ח, במחירי דצמבר 1999.
במהלך שנת 1999 גדל מספר השטרות במחזור ב- 40 מיליונים, לעומת 14 מיליונים בלבד ב- 1998, והגיע ל- 172 מיליוני שטרות. עיקר הגידול במספר השטרות במחזור - 27 מיליונים - חל במהלך חודש דצמבר, עקב משיכות מוגברות לקראת המעבר לשנת 2000. בשבועות האחרונים של 1999 הגדילו הבנקים והציבור את היקף המזומנים שברשותם באופן מיוחד, מפאת אי-הוודאות ששררה לקראת תחילת שנת 2000. כתוצאה מכך, גדל השנה מספר שטרי הכסף שעברו מבנק ישראל לידי הבנקים והציבור ובחזרה בשיעור יוצא דופן של כ- 38%. בתחילת שנת 2000 הקטין הציבור את המזומנים שברשותו, ובאמצע פברואר 2000, חזר המחזור לרמה דומה לזו של סוף נובמבר 1999.
בשנת 1999 נוספו למחזור 85 מיליוני מעות, לעומת 78 מיליונים ב- 1998. כבשנים הקודמות, למעלה ממחצית מהתוספת הייתה במטבעות של 10 אגורות, שמספרם גדל ב- 48 מיליונים. רוב הגידול התרכז בסוף השנה, על רקע שינוי בתעריפי התחבורה הציבורית.
הפקדות הבנקים המסחריים בבנק ישראל גדלו בשנת 1999 בשיעור חד של 32%, בעיקר במסגרת תהליך ספיגתם של השטרות הישנים ע"י בנק ישראל. ב- 1999 הופקדו בבנק ישראל 216 מיליוני שטרות, מתוכם 155 מיליוני שטרות מהסדרה הישנה. במקביל, נמשכו מבנק ישראל 257 מיליוני שטרות - מתוכם 191 מיליונים מהסדרה החדשה.
בשנת 1999 חלה ירידה משמעותית בבלאי השטרות עקב המעבר לסדרה החדשה. בשנה זו התבלו  23.7 מיליון שטרות, רובם הגדול - 17.7 מיליונים - שטרות בעריך של 50 ש"ח. זאת, לעומת בלאי של 39.6 מיליוני שטרות ב- 1998.
כזכור, ב- 1999 הוכנסה למחזור סדרת שטרות חדשה - ובה סימני בטחון משופרים - בעריכים של 100 ,50 ,20 ו- 200 ש"ח. ב- 1 ביולי 2000 יפוג תוקפם של השטרות הישנים כהילך חוקי. גם ולאחר מכן, יוכל הציבור להמשיך ולהחליפם בבנק ישראל, עד סוף שנת .2005