התפתחות אמצעי התשלום ושיעור האינפלציה הצפוי - אפריל 2000